Tredje søndag i åpenbaringstiden

Jeg velger meg andre lesetekst for SØNDAG 20. januar, som er tredje søndag i åpenbaringstiden i Den norske kirke.

Bildetekst:
ÉN GUD. Paulus talte til mennene i Aten og skrev til menigheten i Korint: Det finnes bare én Gud. Bilde: Kunstneren er ukjent (hjelp meg gjerne i jakten).

HUSK >> LIK og FØLG PREACHER.NO på FACEBOOK

Andre LESETEKST er en tekst Paulus skrev til menigheten i Korint: (1Kor 8:5-6)


5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden, ja, det er mange guder og mange herrer.

6 Men for oss er det én Gud, vår Far.
Alt er fra ham, og til ham er vi skapt.
Og det er én Herre, Jesus Kristus.
Alt er til ved ham, og ved ham lever vi.

LES TIDLIGERE >> Utvalgte tekster fra søndagene i Den norske kirke

Copyright © 2019 Bibelselskapet og Victor Skimmeland er preacher.no. Alle kirkeårets tekster leser du her.