Virkelig framgang

TANKER Du får framgang om du klarer å lære av dine erfaringer.

PREACHER.no’s ukeplan: Virkelig framgang er god omsorg på ONSDAG.

Erfaringer betaler du for, av og til dyrt, med tiden din, kreftene dine, følelser, penger–og ord. En nøkkel til framgang i framtida er å ikke gjenta de samme erfaringer to eller flere ganger.

Eller, sagt på en bedre måte: Sann lærdom er å slippe å lære for ofte av egne feil. Enda bedre er det å lære av andres feil.

LES FLERE >> tanker på PREACHER.no

Copyright © 2019 Victor Skimmeland er preacher.no.