Hva heter Han?

Det største mennesket i historien hadde ingen tjenere. Likevel kalte de Ham mester. (Mark 10:17)

Han hadde ingen utdanning. Likevel kalte de Ham lærer. (Matt 23:10)
Han hadde ingen medisiner. Likevel kalte de Ham lege. (Luk 5:31)
Han hadde ingen soldater. Likevel fryktet selv konger Ham. (Matt 2:1-3)
Han vant ingen kriger. Likevel erobret Han verden. (Joh 16:33)
Han gjorde aldri noe kriminelt. Likevel ble Han korsfestet. (Joh 19:6)
Han ble gravlagt i en grotte. (Matt 26:59) Likevel lever Han den dag i dag. (Hebr 13:8)

Han heter Jesus.

— Inspirasjon: Ukjent.

POESI/TILFELDIG TIRSDAG Copyright © 2019 Victor Skimmeland er preacher.no.