Søndag før pinse

SØNDAG før pinse. Det er ikke nå vår Bibel slutter. Det er nå den for alvor begynner.

DET GIKK EN GOD GENERASJON fra Jesus døde og stod opp på korset til evangeliene var samlet i den form vi nå kjenner dem. Øyenvitnene hadde delt det de husket av Jesus. Det gikk to generasjoner fra Jesus døde og ble levende igjen, til Johannes satte punktum for Det nye testamentet med Bibelens siste bok, Åpenbaringsboken.

>> HUSK : LIK og FØLG PREACHER.NO på FACEBOOK

Likevel later fremdeles noen som om det stoppet da Jesus fôr opp til Himmelen på Kristi Himmelfartsdag. Det var slutt på all åpenbaring. Det var satt et endelig punktum. Noen bruker til og med nettopp den siste boka i Bibelen som bevis på at det var slutt. Det er slutt, sier de. Så siterer de dette løsrevne skriftstedet fra Johannes Åpenbaring:

«Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plagene som det er skrevet om i denne boken. Og om noen trekker noe fra ordene i denne profetiske boken, skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige byen, som det er skrevet om i denne boken.» (Åp 22:18-19)

Sitatet kan gjerne avsluttes med liturgisk sang:

Nåde dem alle! Hver og en! Trefoldig halleluja og Amen! Nåde dem, alle sammen!

MEN, DET SLUTTET IKKE MED DETTE. I Johannes’ første bok—den første av fem—snakket Jesus igjen med disiplene sine. I dagens EVANGELIETEKST fra Johannesevangeliet 16:12-15, nå kun ei uke før pinse, avslører Jesus enda en hemmelighet for disiplene:

12 Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. 13 Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. 14 Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. 15 Alt det som min Far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.

DEN HELLIGE ÅND er ikke stum. Han taler ennå. I dag. Selv ikke der noen prøver å skape teologi for å bortforklare at Ånden er borte fra deres sammenheng. Den hellige ånd er i høyeste grad til stede, selv om det er mye juks og lureri ute og går også. Nettopp derfor er kanskje nådegaven til å sjekke ånder og åpenbaringer (ordrett: ’å bedømme ånder’) blant de viktigste i den mest kjente av Paulus’ lister. (1Kor 12:10)

>> LES TIDLIGERE Utvalgte tekster fra søndagene i Den norske kirke

Copyright © 2019 Bibelselskapet og Victor Skimmeland er preacher.no. Alle kirkeårets tekster leser du her.