Folkemøte om folkekirken i Bugården

PODCAST I går inviterte Tunsberg biskop sandefjordingene til å høre om framtida til folkekirken. I sofaen hadde biskopen med seg et par av Sandefjords fremste menn.

Bla helt ned for å høre opptaket fra folkemøtet.

Den ennå nokså nye Tunsberg biskop Jan Otto Myrseth valgte en litt annen avslutning en biskopene før ham har gjort. Han inviterte til en sofaprat foran en forsamling på godt over ett hundre deltagere.

Bildetekst:
GRÅ HÅR. Hva om kirken ble borte, spør Tunsberg biskop Jan Otto Myrseth. Etter alderen på de anslagsvis hundre frammøtte å dømme kan nettopp det snart være en realitet. Foto: Victor Skimmeland.

Kulturrådgiver Tore Dvergastein som selv deltok med biskopen i visitasen, ledet sofasamtalen. Reglene ble lest opp; tre minutters innledning til hver deltager. Etter det var praten gemyttlig mellom ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch, sjefredaktør i Sandefjords Blad, Steinar Ulrichsen og Tunsberg biskop Jan Otto Myrseth. Siden den eneste kvinnen i panelet hadde meldt forfall like før, stilte Bugårdens sokneprest, Linn Strømme Hummelvoll, sporty opp og bidro avslutningsvis med noen tanker i et lokalt perspektiv.

>> HUSK: LIK og FØLG PREACHER.NO på FACEBOOK

Gleditsch også kirkens ordfører

Av Sandefjords nesten 64.000 innbyggere er cirka 49.000 medlemmer i Den norske kirke. Møteleder Tore Dvergastein ba ordfører Gleditsch se utover Sandefjord og alle kirkemedlemmene fra sitt ordførerkontor på Hjertnes.

– Samarbeidet med kirken er viktig fordi kommunen kan ikke løse alle oppgaver alene, innledet en nytteorientert ordfører. – Kirken spiller en viktig rolle for mange.

Ordføreren satt pris på et samarbeid som han ikke tar for gitt, verdenssituasjonen tatt i betraktning. Han mente at det ville bli et stort tomrom etter kirken om den ble borte.

Sett inn beskrivende tekst. Foto: VG NTB Scanpix.
SOFAPRAT. Kulturrådgiver Tore Dvergastein (stående) samtaler med fv. Sandefjords ordfører Bjørn Ole Gleditsch, Sandefjord Blads sjefredaktør Steinar Ulrichsen og Tunsberg biskop Jan Otto Myrseth. Foto: Victor Skimmeland.

– Annerledes uten Den norske kirke

Ansvarlig redaktør i Sandefjords Blad, Steinar Ulrichsen, har tenkt mye på spørsmålet om samfunnet ville sett annerledes ut uten Den norske kirke. Hans utgangspunkt var at barna hans ikke var døpt, men så hadde de selv funnet veien til kirken i Vesterøy kirke.

– Vi har en kirke vi kan stole på, den er åpen for alle, og den følger regler vi kan stole på, mente Ulrichsen. – Gjennom folkekirken var vi et system hvor folk kan møtes i sin tro, fortsatte han.

Kirken var synlig i lokalpressen gjennom debatt etter julegudstjenesten som sokneprest Linn S. Hummelvoll holdt i Bugården kirke, og den debatten dekket Sandefjords Blad. Redaktøren ønsket seg mer debatt fra og om kirken i tiden som kommer.

SANDEFJORDS BLAD:
Innlegg: Nå har det altså gått så langt at presten oppfordrer til lovbrudd på selveste julaften
(+) – Presten krydret julegudstjenesten med asylaktivisme og oppmuntring til lovbrudd

Biskopen: – Gud taler i dåpen

– Stadig færre til gudstjeneste, stadig færre til dåp, utfordret så møtelederen biskopen, Jan Otto Myrseth.

– Kirken er både synlig i form av stein, og den er usynlig. Den er et bilde på Guds tilstedeværelse i denne verden, sa biskopen. – Hvis vi tar bort [kirken], blir vi fattigere kulturelt sett, fordi disse [kirke-] rommene har invitert til så mye menneskelig livsutfoldelse.

– Gud bryr seg om det menneskelige, la Myrseth til. – Ved å være mennesker, bringer vi ære tilbake til Gud. Vi må kommunisere på flere frekvenser enn den som handler fra hjerne til hjerne. For meg er kirken en påminnelse om den verden jeg får være en del av og den plassen som venter meg. Hver eneste gang jeg døper et barn i denne kirken, lyder Guds røst. Hver søndag i kirken er en påminnelse om min verdi som menneske.

DENNE SAKEN KAN DU LIKE OG KOMMENTERE PÅ FACEBOOK. KLIKK HER

Kirken leverandør av verdier

Ordfører Gleditsch kommenterte også at kommunen også var premissleverandør til kirken og frivilligheten, blant annet gjennom kommunens ordning med aktivitetskort, som gir gratis adgang til aktiviteter for trengende.

– Her kan også kirken spille en viktig rolle, mente ordføreren.

Steinar Ulrichsen konstaterte at kirken er en verdiforvalter.

– Sandefjord er en fasadefjord, sa redaktøren. – Vi kan ha godt av å diskutere hvilke verdier vi skal ha. Kirken har en rolle her, [og er] en påminnelse om at det finnes andre verdier enn de som bare synes på utsiden.

Før sofagruppen fikk slippe flere spørsmål, ba møteleder Dvergastein Bugårdens sokneprest Linn Strømme Hummelvoll om noen betraktninger.

Sett inn beskrivende tekst. Foto: VG NTB Scanpix.
INNLEGG. Linn Strømme Hummelvoll er sokneprest i Bugården kirke. Hun holdt et innlegg i plenum på slutten av sofapraten mellom biskop Myrseth, ordfører Gleditsch og sjefredaktør Ulrichsen. Foto: Victor Skimmeland.

Hummelvoll: Vil være mer sjømannskirke

– Folkekirken er et begrep alle bruker, men som vi kanskje ikke er enige i hva betyr. For meg som prest i folkekirken handler det om at alle døpte som bor i dette soknet hører til i Bugården kirke. De er mine soknebarn selv om de ikke nødvendigvis går i kirken så ofte, sa Hummelvoll.

Hun mente også det er viktig å respektere de som ikke vil definere seg innenfor, og hun utelot ikke kristne i andre kirker.

– Livet i bydelen er veldig viktig. I fjor høst fikk menighetsrådet spørsmål fra ungdomsskolen om vi kunne komme og lage havregrøt en gang i uka, og det er midt i oppdraget vårt som kirke. Vi kan bli enda mer åpne i lokalmiljøet vårt, og der er Sjømannskirken vårt forbilde, sa soknepresten.

I Sjømannskirken dekker de til med tre bord: Biljardbordet, kaffebordet og alterbordet.

– Vi må gi folk en god opplevelse, og det er ikke noe A-lag eller B-lag, vi er alle med, sa Hummelvoll. – Det er viktig for meg. Å være folkekirke er identitet og livsvalg. Vi skal forkynne ordet om Kristus i ord og handling, og vi skal også romme meningsforskjellene. Hva betyr egentlig evangeliets Jesus?

Disse sakene hører sammen:
30.01.20: KOMMENTAR: «Hadde noen merket det om kirken lukket døren?»
29.01.20: «Folkemøte om folkekirken i Bugården»
29.01.20: «Hva om kirken ble borte?»

DENNE SAKEN KAN DU LIKE OG KOMMENTERE PÅ FACEBOOK. KLIKK HER

Her kan du høre opptaket fra hele samtalen.

Hør samtale fra bispevisitas i Bugården kirke: Hva om kirken ble borte (36:57)

Copyright © 2020 Victor Skimmeland er preacher.no.