Hva om kirken ble borte?

PODCAST Tirsdag 28. januar avsluttet Tunsberg biskop sin visitas i Bugården sokn med å invitere til folkemøte om Folkekirken. I sofaen hadde biskopen med seg et par av Sandefjords fremste menn.

Bla ned for å høre opptak fra folkemøtet.

Biskopene holder sine visitaser, eller tilsynsbesøk, med omtrent ti års mellomrom. Turen var igjen kommet til Bugården sokn i Sandefjord, og ny Tunsberg biskop Jan Otto Myrseth valgte en litt annen avslutning enn biskoper før ham har gjort. Han inviterte til en sofaprat foran en forsamling på godt over ett hundre deltagere.

>> HUSK: LIK og FØLG PREACHER.NO på FACEBOOK

Forbehold/disclaimer: LITT INHABIL? Jeg har selv jobbet mange år i Bugården menighet og anser meg derfor stort sett inhabil som journalist i denne saken. Jeg var imidlertid med på forrige tilsynsbesøk i Bugården kirke for omtrent ti år siden. Som menighetspedagog (kateket) samtalte og ba jeg da med Tunsberg biskop Laila Riksaasen Dahl, etter min oppfatning en svært Jesus-nær biskop. Hun oppfordret meg sterkt til å ta det siste, gjenstående skrittet mot presteskapet. Jeg var nesten ferdig med studiene, jeg hadde vært på ordinasjonssamlingene i Veien Til Prestetjeneste, og jeg fikk i praksis godkjenningen fra min biskop, en anbefaling hun gjentok i folkemøtet hvor hun evaluerte soknet. Så tok jeg likevel ikke skrittet fullt ut mot prest, men havnet snart i Kirkens Nødhjelp.

DENNE SAKEN KAN DU LIKE OG KOMMENTERE PÅ FACEBOOK. KLIKK HER

Kulturrådgiver Tore Dvergastein som selv deltok med biskopen i visitasen, ledet sofasamtalen. Reglene ble lest opp; tre minutters innledning til hver deltager. Etter det var praten gemyttlig mellom ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch, sjefredaktør i Sandefjords Blad, Steinar Ulrichsen og Tunsberg biskop Jan Otto Myrseth. Siden den eneste kvinnen i panelet hadde meldt forfall like før, stilte Bugårdens sokneprest, Linn Strømme Hummelvoll, sporty opp og bidro avslutningsvis med noen tanker i et lokalt perspektiv.

Hva om kirken ble borte?
Paneldebatt i Bugården kirke 28. januar 2020 med Tore Dvergastein (debattleder), Sandefjords ordfører Bjørn Ole Gleditsch, redaktør i Sandefjords Blad Steinar Ulrichsen og Tunsberg biskop Jan Otto Myrseth. Sokneprest i Bugården kirke, Linn Strømme Hummelvoll, deltok med et innlegg.

Disse sakene hører sammen:
30.01.20: KOMMENTAR: «Hadde noen merket det om kirken lukket døren?»
29.01.20: «Folkemøte om folkekirken i Bugården»
29.01.20: «Hva om kirken ble borte?»

Her kan du høre opptaket fra samtalen.

Hør samtale fra bispevisitas i Bugården kirke: Hva om kirken ble borte (36:57)

Sett inn beskrivende tekst. Foto: VG NTB Scanpix.
SOFAPRAT. Kulturrådgiver Tore Dvergastein (stående) samtaler med fv. Sandefjords ordfører Bjørn Ole Gleditsch, Sandefjord Blads sjefredaktør Steinar Ulrichsen og Tunsberg biskop Jan Otto Myrseth. Foto: Victor Skimmeland.

Copyright © 2020 Victor Skimmeland er preacher.no.