Nådegaver i MANDAKTen?

MANDAKT De fleste veit at vi har fem sanser. Hva veit du om den sjette sansen? Dette er en sans som rører ved de vi ikke kan se, ser hva andre er blinde for og tror på det andre sier ikke finnes. Denne sansen kalles TRO!

Paulus skriver som hvordan vår sjette sans kan fyres opp. Han skriver om en dåp i flammer — dåp i Den hellige ånd. Dette er en MANDAKT for de som allerede er Jesus-troende.

Hvis du ikke er kjent med hva Paulus skriver, anbefaler jeg deg å sette MANDAKTen på pause nå. Så går du bort og leser Første Korinterbrev kapittel 12 og 14, og deretter i Romerbrevet kapittel 12.

Disse tre kapitlene gir en praktisk veiledning om bruken av de gavene du får på kjøpet etter at du er døpt i ild. Altså, døpt i Den hellige ånd. Dette er de gaver Jesus lovet oss med Den hellige ånd og som du leser om gjentatte ganger i Apostlenes gjerninger. Egentlig har jo den boka feil navn. Den skulle hett Den hellige ånds gjerninger.

(Dagens MANDAKT anbefales av min datter Andrea Natashah Bonnet Skimmeland. Om du lurer, så er MANDAKT andakt på mandag. Ja, den fant jeg på selv.)

Aller først, Jesu løfte til oss om Den hellige ånd:

«Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye
—Jesus i Evangeliet etter Lukas 24:49 (NB11)

Dette er Jesu løfte om Den hellige ånd. Men hva var det Far hadde lovet? Følg med. Her er profeten Joels ord:

«En gang skal det skje at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, de gamle skal drømme drømmer og de unge skal se syn. Selv over slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min Ånd.»
— Profeten Joel 3:1-2 (NB11)

La meg lese løftet hos en av de andre profetene også, Jesaja:

«Jeg øser vann over det tørste og bekker over det tørre. Jeg øser min Ånd over din ætt og min velsignelse over dine etterkommere.»
— Profeten Jesaja 44:3 (NB11)

Skjønner du?

HUSK AT Den hellige ånd kun kan ta plass i livet ditt gjennom bønn. Du må be selv og ønske Ham velkommen inn. Det kan også være nyttig å ha med seg andre, mer erfarne kristne som kjenner Den hellige ånd når du skal be.

Deretter må du bruke tid med Den hellige ånd. Bli kjent med Ham. Han vil undervise deg. Bare hør:

«Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.»
— Evangeliet etter Johannes 14:26 (NB11)

Lære dere alt. Minne dere om alt. Det sier altså Jesus.

OK. Så glem å bruke tid med Den hellige ånd, da. Snart tørker ditt eget åndsliv inn.

Glem å lese i Bibelen, da. Snart fyller du livet ditt med noe ureint i stedet. Og snart kjenner du ikke lenger forskjellen på hva som kommer fra Gud, og det som presenterer seg som godt og ’gudelig’, men langt ifra er det. Urene ånder melder seg til tjeneste før du veit ordet av det.

Du trenger ikke engang å kjenne noen urein ånd. Bibelen advarer faktisk mot akkurat dét. Ikke prøv å bli kjent med dem. Det er nok å kjenne Den hellige ånd.

«.. alle som ikke følger denne læren og ikke har «kjent Satans dybder», som de kaller det – til dere sier jeg: Jeg legger ikke noen ny byrde på dere.»
Åp 2:24 (NB11)

Det er altså nok å kjenne Den hellige ånd. Du trenger ikke mer.

LA MEG DELE et bilde med deg. Jeg har brukt det noen gnager før i taler, og jeg mener å huske det fra en av de første bøkene jeg oversatte til norsk. Jeg jobba i bank da bankkrisa traff Norge på slutten av åttitallet, og jeg hadde nettopp begynt å oversette kristen skjønn — og ikke alltid like skjønn — -litteratur til norsk. Bildet er altså henta fra livet i bank.

Jeg må legge til at jeg seinere har hørt fortellingen i et par lignende, men ikke helt like, versjoner. Den er altså en vandrehistorie, eller den har blitt det. Det fjerner ikke poenget.

En bankavdeling var berømt for en av sine ansatte som avslørte absolutt alle falske sedler hun kom over, uansett valør eller valuta. Hun visste at en seddel var falsk selv om UV-lampa eller andre verktøy ikke klarte å avsløre falskneriet. Og hun hadde alltid rett.

En dag ville bankledelsen vite hvordan hun fikk det til. Hvordan visste hun alt om falske sedler uten noen gang å ta feil?

— Jeg veit ikke, sa hun, til ledergruppas store overraskelse. De trodde nok ikke helt på henne, men lot det gå. I stedet ville de teste henne. Hun fant hver eneste falske seddel de la blant de ekte.

Snart fikk toppledelsen høre om den unike kassereren. Kanskje de kunne kopiere metoden hennes og spre den til hele konsernet. Det luktet konkurransefortrinn lang vei av dette. Om de bare kunne knekke koden.

Fortsatt hevdet kassereren at hun ikke visste hvordan falske sedler så ut! Men til sist fikk hun en mulighet til å fortelle hva hun faktisk visste.

Hun håndterte sedler av alle valører og alle typer valutaer hver eneste dag. Det var sånt som en bankkasserer gjorde før. Selv om banken hadde tellemaskiner, tok og følte hun likevel på sedlene.

— Sannheten er at jeg ikke trenger å vite noe om falske sedler, fortalte hun. — Det eneste jeg trenger å vite, er hvordan en ekte seddel kjennes. Alt som avviker fra standarden må være falsk.

AKKURAT DETTE gjelder for ditt eget liv som Jesus-troende også.

Alt som avviker fra standarden være falsk.

Jesus ba sine disipler se på treet for å vite hva slags frukter det bar. Et epletre bærer ikke appelsiner, men epler. Bærer det epler, er det et epletre. (Matt 7:16-17)

Så vil plantespesialisten selvfølgelig kunne si noen ord om poding akkurat her, men da kan jeg også svare med en MANDAKT om hvordan vi som kommer til tro på Jesus blir podet inn på et godt tre. Så dette bildet lar vi ligge akkurat nå.

JESUS LOVTE OSS Den hellige ånd. En av Åndens kjennetegn er nådegaven til å bedømme ånder. (1Kor 12:10)

Denne gaven må holdes vedlike. Apostelgjerningene 2:42 har en oppskrift for dét. Lese Bibelen, ta nattverd, være sammen med andre som tror (kristenlivet er ingen egotripp), be, be, og be, for å parafrasere Paulus. (1Tess 5:17)

SÅ ENKELT. Og likevel, så utrolig vanskelig. Men, du…

Det er bare å gjøre det.

Snakk ordentlig med Gud, så ordner Han det for deg.

Det handler nemlig om tro, ikke om noe du skal gjøre. Du får dåpen i ild ved tro. Du får nådegavene i tro.

Det spiller ingen rolle at de åndelig blinde ikke ser, eller at de spirituelt døve ikke hører. Du veit hva du ser og hører. Du har fått Den hellige ånd. I tro.

Sånn. Amen og amen, som mine venner i Colombia sier det.

LES og LYTT >> Flere MANDAKTer her på www.PREACHER.no

Kilder:
Bildetekst: GAVE. Dåpen i Den hellige ånd er en gave fra Gud. Picture borrowed from Tamás Tokos at Unsplash.com and used with permission.
Music: «Pure by Design», Copyright © 2019 www.purple-planet.com. Used with permission.
Intro i MANDAKTen: Øyvind Dahl.

Vi betaler ikke Facebook for å fremme våre innlegg, så Facebook begrenser hvor mange som kan se dem. Om du vil hjelpe oss å nå ut til flest mulig, kan du like, kommentere og, aller helst, dele. Tusen takk.

Victor Skimmeland tok teologi og jobba i kirke, misjon og bistand. Han blogger på preacher.no. MANDAKTen er andakt på mandag. Denne vignetten bruker bloggen på (m)andaktene. Lån gjerne ideen, men husk hvor du fant den. Alle rettigheter reservert. Copyright 2020 © Victor Skimmeland er Preacher.no. Tekstene er ment til allmenn nytte og glede. Ikke-kommersiell bruk er OK om du oppgir fullstendig kilde. Annen bruk? Spør meg.