Moden frukt

PROFETI Jeg stresser ikke, for dette er Herrens Ord.

‘Treet kjennes på frukten,’ skrev min tjener. ‘Frukten er min Ånd, en Åndens frukt. Lar du frukten modnes?’ spør Herren i dag.

For så sier Herren: ‘Når fruktene, selv de som kommer fra Meg, ikke modnes, eller ikke formes, så vil den umodne ikke være til gagn, men til skade.’

‘Da Moses ble gitt å gå med mitt bud, var gaven til stede i ham før han var moden, ja, før den var moden. Gaven manifesterte seg i Moses før Min dag var her, ja, før Min tid var kommet.’

‘Min gave tok bolig i Moses, mens han ennå var uformet, mens hans hjelpere ennå var langt borte. Moses trådte fram, men måtte så tre tilbake, tilbake til han kunne vokse og modnes. Når Jeg kalte ham fram, kalte Jeg også de Jeg hadde kalt med ham.’

‘Vær du tålmodig og tillat meg å modne deg så du også kan vokse,’ sier Herren.

>> LIKER DU HVA DU LESER OG HØRER? DA ER DET HYGGELIG OM DU KLIKKER HER – FOR Å LIKE og FØLGE OSS PÅ FACEBOOK OGSÅ.

Copyright © 2020 Victor Skimmeland er preacher.no.

>>>DENNE SAKEN KAN DU LIKE, DELE OG DISKUTERE VIDERE PÅ FACEBOOK. KLIKK HER.

Sett inn beskrivende tekst. Foto: VG NTB Scanpix.
FRUKT. Åndens frukter er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven, skriver Paulus i Gal 5:22-23.