Kristne vandaler

PARTNER Jeg har flere følgere som aldri liker Preacher.no’s poster på Facebook, men som alltid kommenterer eller sender meg biske meldinger. Felles for dem er at de ikke skjønner strategi, og de har heller ikke lest hva Jesus skrev om å være listige, eller om å la ugraset i åkeren stå. De er såkalte ‘rettroende,’ og de har et pågangsmot som korsfarere.

Her skal du få utdrag av dialogen med en av dem.

Denne teksten må du være PARTNER for å kunne lese.

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Copyright © 2020 Victor Skimmeland er preacher.no.