Kong Kyros i Det hvite hus (full tekst)

PROFETI Hvem vinner presidentvalget i USA? To dager før valget var Victor Skimmeland (bildet) i Menigheten Livets Vann på Stathelle og fortalte menigheten hva som vil skje tirsdag 3. november 2020.

Tilhører du Livets Vanns digitale menighet? Du finner preken og notater her.

Nedenfor følger notater med lenker, til glede for deg som vil studere selv.

Men først: Ikke vær en sånn en som spiser på restaurant og løper fra regningen. Hører eller leser du her i dag, så betal!

Prisen er lav: Gå inn på Facebook og LIK og FØLG sida mi. Tusen takk. Det var ikke vanskelig, vel?

DU, FORRESTEN… IKKE GLEM Å LIKE SIDA VÅR PÅ FACEBOOK, DA (KLIKK HER)Preken Livets Vann 1. november 2020 – Victor Skimmeland

Kong Kyros i Det Hvite Hus

1 Innledning

Predikanter, profeter og politikere snakker om presidenten i Det Hvite Hus som en kong Kyros for Amerika. Dere som har tid til å se på TV, har hørt det mange ganger. Trump er vår tids svar på kong Kyros, sier de. Ikke bare vant han presidentvalget i 2016, han har allerede vunnet i 2020.

Jeg er ikke profet, og jeg vet ikke hvem som vinner til uka. Jeg har heller ikke satset penger på noen vinner. Men jeg har noen aksjer og fond. Jeg solgte dem ikke før markedet i USA begynte å falle for ei uke siden. Jeg nekter å være redd!

For de som ikke vet det, var Kyros kongen over det persiske imperiet som også styrte Israel. Etter sytti år i fangenskap fikk Israel vende tilbake til — Israel. I hvert fall en del av folket. Med kong Kyros fikk Israel også lov til å starte gjenreisingen av templet. Det skulle ikke bli enkelt.

Dagens preken deler vi både med dere som er til stede her i Livets Vann, og med vår digitale menighet. Vi må få bekreftet en ting her. La meg få gå og spørre et par vitner nå.

I slutten av andre korinterbrev skriver Paulus:

«Det er nå tredje gang jeg kommer til dere. Etter to eller tre vitners utsagn skal enhver sak være avgjort.» (2Kor 13:1)

Vi tar med oss to vitner, så er saken avgjort.

La oss nå åpne våre Bibler.

Vi går til profeten Esra i Det gamle testamentet. Vi skal lese fra kapittel 1 og et utvalg av vers utover.

2 Skiftlesning

Esra 1:1-4
Kyros lar judeerne vende hjem

1 «I det første året Kyros var konge i Persia, vakte Herren en tanke i ham for at det ordet som Herren hadde talt gjennom Jeremia, skulle bli oppfylt. Perserkongen Kyros sendte da ut en kunngjøring i hele sitt rike, både muntlig og skriftlig:

2 «Så sier Kyros, kongen av Persia:
Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle kongeriker på jorden, og han har pålagt meg å bygge et hus for ham i Jerusalem i Juda. 3 Hvem av dere hører til hans folk? Gud være med dere, hver og en! Dere kan dra opp til Jerusalem i Juda og bygge et hus for Herren, Israels Gud. Han er det som er Gud i Jerusalem. 4 Alle som er igjen, hvor de enn har slått seg ned som innflyttere, skal få hjelp av dem som bor på stedet. De skal få sølv og gull, gods og buskap og dessuten frivillige gaver til Guds hus i Jerusalem.»

Esra 4:4-7

4 «Folket i landet tok da motet fra Judas folk og skremte dem fra å bygge. 5 De betalte kongens rådgivere for å motarbeide byggeplanene så lenge perserkongen Kyros levde, og helt fram til Dareios ble konge i Persia.

6 Da Xerxes var konge, i begynnelsen av hans regjeringstid, skrev de et anklageskrift mot innbyggerne i Juda og Jerusalem.

7 Mens Artaxerxes styrte i Persia, skrev Bisjlam, Mitredat, Tabeel og resten av embetsbrødrene deres til kongen. Dokumentet var skrevet på arameisk og ble tolket.

Hørte du? Fire konger.

Først og sist: Kyros og Dareios. Disse to var gode. Vi kommer tilbake til dem.

Dessuten: Xerxes og Artaxerxes. De to var ikke helt gode, for å si det sånn.

Vi hopper nå fram i tid en stund, vi går til kapittel fire. Vi passerer de to dårlige kongene, Xerxes og Artaxerxes, og gjenopptar lesningen i…

Esra 4:24

24 «Da ble arbeidet på Guds hus i Jerusalem avbrutt, og det lå nede til det andre året av perserkongen Dareios’ regjeringstid.»

Kongerekka, slik Esra beskriver den, er altså:

 1. Kyros
 2. Xerxes
 3. Artaxerxes, og
 4. Dareios
 • Nedtegnelser fra Persia oppgir noen flere konger enn de Bibelen har med, men dette er ikke uvanlig for historikerne. Kildene er usikre, tvetydige og motsigende.
 • Konger får selv nedtegnet historie som gjør dem større enn de egentlig var. Selv regionale konger, småkongene, løfter seg opp og fram som hovedkonger.
 • Senere konger kan til og med fjerne tidligere konger fra nedtegnelsene — for nå var de jo døde, ikke sant?
 • De var ikke greie å ha med å gjøre, disse kongene.

Les mer: Dareios på Wikipedia.

Vi skal derfor forholde oss til Bibelens kongerekke i Persia. Når det kommer til Bibelen, så foretrekker jeg Bibelens egne kommentarer til Bibelen.

Nå skal du få en tankerekke.

Tenk om Kyros er Trump.

OK, jeg lar den ligge litt — mens vi går videre.

Vi er i punkt 2 — skriftlesningen. Du skal få resten av utlegningen om Trump som Kyros under punkt 6.

(Jeg har altså 7 punkter i dag. Du klarer dette. Vi er allerede godt inne i punkt 2.)

2.1 Oppsummering: Kong Kyros

Kort fortalt: Kong Kyros gav Israel lov til å gjenoppbygge templet, men nabofolkene klaget.

Har du hørt den historien fra Israel? Nabofolkene klaget!

I de mest maleriske utlegningene av teksten fra Esra blir nabofolkene sammenliknet med palestinerne, og Israel fikk frykt for dem. Derfor er ikke Israel et samlet rike i dag heller, heter det hos disse predikantene.

Jeg har hørt disse. Du hører det særlig over kaffebordet ute ved campingvogna på stevner.

Jeg var med bestefar som liten. Han var veldig opptatt av Israel. Det er sikkert en av grunnene til at min onkel Jahn Otto Johansen også dekket Israel så grundig for NRK. Før Odd Karstein Tveit.

Jeg hørte det igjen da jeg dekket stevner for avisa Dagen. Mange såkalte profetier fra Israel og Midt-Østen har aldri gått i oppfyllelse, og det verste er at jeg har dem på trykk. Men ingen sier noe.

Den arabiske våren i 2011 skulle åpne opp for Israel, profeterte de på stevnene. Det skjedde ikke.

Dette er menneskers profetier! Ikke Guds!

Men til Esra.

En dag stod templet likevel ferdig.

Skal vi tro disse utlegningene fra stevnene om den moderne Kyros, måtte Trump vært president omtrent samtidig med general Eisenhower, altså på femtitallet.

Rekkefølgen i utlegningene henger ikke helt sammen. Hvis kong Kyros kom først nå, hvorfor har palestinerne kjempet mot Israel allerede siden sekstitallet?

Vel, dette er komplisert, og det blir enda vanskeligere av at den jevne amerikaner vet svært lite om politikk utenfor USA.

Faktum er at Bibelen profeterer, men tolkningene er det mennesker som tar seg av. Det kan meget vel være at mange tolkninger fram til nå har vært feil.

Flere av dem kan også ha tatt feil.

Vi skal holde oss til profetiene i Bibelen. Så skal vi vurdere hvordan de er utlagt av moderne profeter, prester, politikere og presidenter.

Predikantenes fire P’er: Profeter, Prester, Politikere og Presidenter.

Alle de som Protesterer.

Vi gjør heller som de troende i Berøa.

Vi går hjem og sjekker Skriftene selv! (Apg 17:10-11)

Punkt 2 er ferdig.

Sett inn beskrivende tekst. Foto: VG NTB Scanpix.
PROFETI. Victor Skimmeland talte om Kyros-profetien og president Trump i Livets Vann. Foto: Victor Skimmeland.

3 Hvor startet profetien om Trump

Mange predikanter og profeter snakker som om Gud har åpenbart for dem, og dem alene. Det er menneskets natur å snakke sånn. Jeg skal ikke gjøre det. La meg heller dele med dere hvor profetien om Trump startet.

Mange har forsøkt å ta æren for å profetere Trump fram til president. Det ligger i menneskets natur. Vi er et vesen som liker å skryte.

Selvfølgelig kan flere mennesker ha en god ide på samme tid, men mest sannsynlig har noen lyttet til andre. Derfor kommer de også etter hverandre i tid.

3.1 Brannmannen som drømte om Trump

Den tidligste beretningen om Trump som president — med troverdighet — kjenner vi fra 2005. Den ble gjenfortalt i en amerikansk spillefilm i 2018.

Den nå pensjonerte brannmannen Mark Taylor fra Orlando, Florida, hadde hatt drømmer allerede fra 2005. Mens TV gikk i bakgrunnen og snakket om Donald Trump, hørte han en dag Gud tale til seg:

«Du hører presidentens stemme.»

Kona hans, Mary Jo Taylor, som jobbet på alarmsentralen, var en av få som tok mannen på alvor. Dette var ikke PTSD — post-traumatisk stress.

Hun satte i gang en nasjonal bønneaksjon i USA for å få Trump valgt.

Trump var mulig kandidat allerede i 2008, året da Obama ble valgt. Han stilte ikke.

I 2012 var Trump kandidat, men ble ikke nominert.

Først i 2016 nådde Trump fram og ble kandidat for det republikanske partiet. Så ble han valgt til president.
Kilde: Wikipedia.

Før valget i 2016 støttet stadig flere predikanter Trump som kandidat. Mary Jo Taylors bønneaksjon fikk mye av æren for at evangeliske kristne ble engasjert, men som ofte ellers, tar de store navnene størst plass. Når de kastet seg på, snakket de stort sett bare om seg selv.

Etter at Trump ble valgt i 2016, kastet enda flere predikanter seg på kampanjen for gjenvalg i 2020, og de støtter ham nå foran valget til uka.

Fair nok. Og nå kjenner vi bakgrunnen.

3.2 Den ny-apostoliske reformasjonen og Trump

«The New Apostolic Reformation» er en bevegelse som har hatt innflytelse på evangelisk kristendom i USA og Vesten i flere år.

Sentralt står Bethel Church i Redding, California. Giga-menigheten ledes av Bill Johnson og er nå et nytt valfartssted for bl.a. norske frikirkelige, slik Pensacola har vært før, og Kensington Temple i London, eller Toronto Vineyard (senere Toronto Fire) var det enda tidligere.

I 2015 profeterte Bill Johnsons nære partner
Lance Wallnau at Trump skal bli den nye «kong Kyros». Referansen viser til Jesaja-boken hvor det profeteres at den hedenske Kyros av Persia skulle bli innsatt og velsignet av Gud.

3.3 Obervasjoner

Et par observasjoner nå:

1. Du husker kanskje at Esra — som vi leste tidligere — snakket om Jeremias profetier? Riktig det. Jesaja og Jeremia var mer eller mindre samtidige. De profeterte til samme tid, om de samme sakene.

Når noe er viktig for Gud, sier han det flere ganger. Vi har fire evangelier.

2. Vi snakker altså ikke om én, men to profetier om Trump som president. Vi skal IKKE blande dem sammen. De er viktige, men de er forskjellige.

Brannmannen Mark Taylor fra Orlando, Florida drømte allerede fra 2005 at Trump skulle bli president. Kona hans, Mary Jo Taylor, satte i gang en nasjonal bønnekampanje i USA.

Og i 2015 satte Lance Wallnau offisielt Kyros-navnet på profetien.

Det dukker i tillegg opp mange andre som har sagt noe, ofte kommer de fram i ettertid, men vi har fått med oss de to vesentlige.

3.4 Lance Wallnau

Kyros ble brukt av Gud til å lede det bortdrevne jødefolket tilbake til Israel omtrent år 538/37 før Kristus.

Jeg leste teksten fra Esra i dag. Selv om Esra står før Jesaja i Bibelen, er Esra en av de siste bøkene som ble skrevet. Den er også en oppfyllelse av hva Jesaja skrev om Kyros.

Men hør her:

Wallnau sa at Gud talte tydelig til ham om presidenten.

«Jeg hørte Herren si at Donald Trump er en ’wrecking ball’ — en rivningskule — mot politisk korrekthet.»

Etter at Wallnau møtte Trump selv, sa han dette:

«Etter at jeg møtte ham hørte jeg Herren si at ’Jesaja 45 blir den 45. presidenten’. Sjekk det selv. Jesaja 45 handler om Kyros.»

Kilde: De evangelikale profetiene om Trump som «Herrens salvede»

OK, så la oss slå opp Jesaja 45:1-2

1 «Så sier Herren
til den han har salvet,
til Kyros,
som jeg har grepet i høyre hånd
for å tvinge folkeslag under ham
og løse kongenes belter,
for å åpne dører for ham,
og ingen port skal være stengt:

2 Jeg vil gå foran deg.
Fjell vil jeg jevne ut,
bronsedører vil jeg knuse,
og jernbommer vil jeg hugge i stykker.» (Jes 45:1-2)

Vi er gjennom det lengste punktet, punkt 3. I de neste tre punktene får du dette:

4. Blir Trump gjenvalgt? Hva sier da profetene?
5. Trump blir gjenvalgt! Hva skjer så?
6. Biden blir valgt? Hva???

Og 7. Falske profeter (konklusjonen). Så er vi ferdige.

Sett inn beskrivende tekst. Foto: VG NTB Scanpix.
LOVSANG. Madeleine og Stephan Strandheim leder menigheten i lovsang. Foto: Victor Skimmeland.

4 Blir Trump gjenvalgt?

Ja, sier mange predikanter.

Ja, sier Jan Hanvold. Trump er allerede valgt, hevdet Hanvold.

Tja, sier jeg.

Hvorfor?

Selvsikkerhet og profeti er ikke det samme.

Jeg har ikke fått noen tiltale fra Gud om at Trump blir gjenvalgt.

Jeg taler bare om det Gud har vist meg, ikke hva andre predikanter har skrevet og sagt. Og hvis jeg nevner dem, så sier jeg at det er dem — ikke Gud!

4.1 Trump BLIR gjenvalgt, sa profetene

Her skal du få et par eksempler.

4.1.1 Pat Robertson

Huffington Post delte en nyhet med overskriften «Pat Robertsen deler teit melding fra Gud».

Huffington Post er en ultraliberal nettavis, så du kan være sikker på at den vinkler sakene sine mot kristne.

«TV-predikant Pat Robertson sier at Gud fortalte ham at president Donald Trump vil bli gjenvalgt,» skrev Huffington Post.
Kilde: HuffPost: ‘Pat Robertson Shares Bonkers Message From God And Twitter Users Raise Holy Hell’

Og her er vi.

Var det Gud som snakket med Robertson? Eller hadde han bare fått med seg hva tidligere profetier og tidligere profeter har sagt? Gjentok han bare andre?

Jeg hadde aldri turt å gjenta en annen predikants ord og utgitt dem som en åpenbaring fra Gud til meg!

Jeg snakker kun om det Gud har sagt til meg hvis og når Gud faktisk sier noe til meg. Det gjør han ikke hver dag.

Han talte til meg på tirsdag og gav meg emnet for denne prekenen. I hodet hørte jeg to ord:

Kyros. Esra.

I det jeg lyttet, hørte jeg ett ord til.

Presidentvalget.

Deretter satte jeg meg ned og jobbet.

Fredag snakket jeg på telefonen med pastor Erik. Han lurte bare på åssen det gikk med meg. Lenge siden sist.

Men han var enig da jeg delte min åpenbaring.

4.1.2 Jan Hanvold

Jan Hanvold profeterte Trumps gjenvalg på Facebook for over to uker siden. Det var ikke første gang.

«Allerede nå kan vi slå fast at Donald Trump har vunnet valget. Så vi gleder oss til en ny 4 års periode med Trump. Presidenten som skaper fred i midtøsten. Som har flyttet ambasaden til Jerusalem.»
Kilde: Jan Hanvold fastslår at Trump allerede har vunnet, 12. oktober (Facebook)

Og så videre.

Og igjen, sist søndag:

«Presidentvalget nærmer seg. Og Trump er en fighter. Som jeg allerede har skrevet, har han vunnet valget.»
Kilde: Jan Hanvold fastslår igjen at Trump allerede har vunnet, 25. oktober (Facebook)

Hvorfor nevner jeg Hanvold?

Fordi han har nevnt dette i sammenheng med andre profeter som har fortalt ham om Trump. Dionny Baez er en av dem. Plutselig hopper Hanvold over mellomleddet og framstiller profetien som sitt egen.

Det er risikabelt. Jeg ville aldri turt det.

Jeg hadde aldri turt å gjenta en annen predikants ord og utgitt dem som en åpenbaring fra Gud til meg!

Jeg snakker kun om det Gud har sagt til meg — hvis og når Gud faktisk sier noe til meg. Det gjør Han ikke hver dag.

I Den norske kirke — hvor jeg jobbet i mange år — var det enklere. Vi fikk liste med tekster vi skulle lese og preke hver søndag. Og helligdag. Kun disse tekstene skulle vi preke over. Unntak? Spør prosten.

Sånn fikk hele Norge samme tekst.

Men jeg fikk skrive prekenene mine selv. Litt frihet, altså. Litt åpenbaring.

I Jehovas Vitner leser de tekster som kommer fra Det styrende råd i New York. I den tyske, lutherske kirke skrives prekener av teologer med doktorgrad. Har du mindre enn dét, må du finne deg i å lese noe en annen har skrevet.

Og i Livet Vann? Spør Gud! Selv pastor’n bøyer seg for Gud!

5 Hvis Trump ikke blir gjenvalgt…

La oss si at Trump IKKE blir gjenvalgt til uka. Hva skjer da?

Vi må se på to konsekvenser:

 1. Trump blir valgt. Profetene roper halleluja. Men om fire år er det slutt likevel. Hva er Bibelens neste tegn, hvis vi skal følge denne profetien om Kyros?
 2. Eller: Trump blir kastet, og vi får Biden. Nå!

Profeter har sluppet unna før. Når de profeter falsk, er de så kjapt ute med noe nytt at vi ikke får stilt dem til veggs. Jeg kjenner noen av dem.

Men så blir de kanskje stilt til veggs. Hva svarer de da?

I mine snart førti år med Jesus har jeg hørt mange rare profetier som ikke var fra Gud — ja, de har til og med profetert over meg — og ingen tar ironien i at fem og seks profeter står over meg og kommer med helt forskjellige budskap.

(Jeg burde selvfølgelig sagt noe på den Vineyard-konferansen, men jeg var for beskjeden i selskap med profeter. Jeg hadde allerede fått kallet som misjonær, men seks mennesker profeterte noe helt annet, og alle forskjellige ting.)

Men de vet hva de skal svare, de profetene som ikke har kontakt med Gud:

 1. Vi — de troende — ba ikke nok.
  (Det er altså vår feil, ikke profetens.)
 2. Satan lurte oss.
  (Det er verken profeten eller oss. Men du, hvilken Gud har vi som ikke kan hamle opp med Satan.)
 3. Dette er et ledd i en større plan. Gud har kontrollen.
  (Men hvorfor sa Han ikke noe når du utbasunerte at dette var enten eller?)

Og så har vi falske profeter.

Bibelen sier noe om det, og det tar jeg nesten til slutt.

5.1 Hvis Trump ikke blir gjenvalgt, vinner Biden

Noen vil kjapt si at profetien VAR riktig, men vi tolket feil.

Én profet hevdet at Trump skulle utnevne tre nye høyesterettsdommere. Det har han nå gjort. Med et nødskrik ble den tredje, ei kvinne, godkjent av Senatet for litt over ei uke siden.

Noen vil hevde at Trump nå har gjort sin gjerning.

Da snakker de om noe annet. De innrømmer ikke feil i profetien.

5.2 Hva skjer hvis Trump ikke vinner?

Den profetiske bevegelsens historie kan fortelle oss litt. Jeg leser et magasin som heter Christianity Today, som stort sett gjengir de mest uttalte profetiene i USA i vår tid. Det betyr ikke at jeg kjøper alt de skriver, men jeg leser hva de skriver. Det er bra å følge med. Så går jeg hjem og leser min egen Bibel, og så ber jeg til Gud selv.

Den profetiske bevegelsens historie kan fortelle oss at dersom Trump ikke vinner sin andre periode, så vil flere reaksjoner komme.

 1. Noen vil anklage Trump og begynne å trekke seg tilbake. Som Trump selv sier: Jeg liker ikke en taper.
  (P.S. Jesus likte tapere.)
 2. Noen vil kjempe mot det åpenbare resultatet og skylde på mørkets makter.
 3. Profetene vil justere sine profetier, og Kyros-profetien vil oppdateres med flere opplysninger. Jeg deler akkurat dette med deg her i dag. Du får det straks!
 4. Nasjonalistene blant de kristne har varslet at de vil ta til våpen, men jeg tror virkelig ikke de vinner noen væpnet revolusjon. USA har store militære styrker.

Det finnes ikke ett svar som kan løse problemet for profetene, bortsett fra et ærlig et:

Jeg tok feil.

Det gjelder både politiske profeter, og profeter fra kirkene!

Det beste er likevel om de innser at frelsen ikke ligger i ett politisk parti, i én kampsak, men kun i Jesus Kristus.

Kilde: Fulfillment of prophecy? Yes, some evangelicals really do believe Trump is the “chosen one”

Sett inn beskrivende tekst. Foto: VG NTB Scanpix.
CORONA. Med sterke restriksjoner på antall og avstand, tvinges deler av menigheten Livets Vann til å samles digitalt. Foto: Victor Skimmeland.

6 Biden blir valgt

Biden blir valgt. Hva nå? Hvilke bilder gir Bibelen oss for Biden?

Det er sannsynlig at vi når fram til en løsning hvor Kyros-profetien utvides.

Jeg spurte innledningsvis:

«Tenk om Kyros er Trump.»

Hvis det er slik, og Biden nå vant, så er Kyros ferdig. Dakan vi se for oss et nytt bilde.

Husker du kongerekka hos Esra?

Kongerekka slik Esra kap 4 beskriver den er altså slik:

 1. Kyros (god)
 2. Xerxes (dårlig)
 3. Artaxerxes (dårlig), og
 4. Dareios (god)

Etter Kyros får vi nå to dårlige presidenter.

Husk, dette fikk du høre først her, fra Livets Vann og på vår digitale menighet.

Xerxes er Biden, som går av i perioden. Harris er Artaxerxes, som sitter til 2024.

I 2024 blir Dareios (god) valgt. I det andre året av hans regjeringstid (han velges i 2024, innsettes i 2025 og har sitt andre år i 2026) begynner noe å skje.

Husk, jeg er ikke profet, og Trump kan bli valgt. Men hvis Biden blir valgt, ser jeg altså et helt nytt scenario. Profetene kommer til å få hastverk!

Du hørte det først her.

Hvem blir Dareios? Den profeten som klarer å komme opp med navnet om bare ei uke — han skal jeg høre mer på.

7 Falske profeter

Bibelen forteller oss at det var mange profeter, både i gammel og ny pakt, men slett ikke alle taler Guds Ord.

De taler av seg selv!

Vi går til 5. Mosebok 18:20-22.

Dette er en nøkkeltekst! Du huske den til seinere.

5Mos 18:20-22

20 «Men våger en profet å tale i mitt navn, med ord som jeg ikke har pålagt ham, eller taler han i andre guders navn, da skal den profeten dø. 21 Det kan hende at du sier i ditt hjerte: «Hvordan vet vi at et ord ikke kommer fra Herren?» 22 Hvis profeten taler i Herrens navn, men det han forkynner, ikke skjer og ordet ikke går i oppfyllelse, da er dette et ord som ikke kommer fra Herren. Profeten har talt det egenrådig. Du skal ikke være redd for ham!» (5Mos 18:20-22)

Falske profetier er fake news.

Falske profeter er fake news.

Det finnes en oppskrift mot fake news.

En oppskrift mot falske profetier. Og falske profeter.

7.1 Paulus kjempet mot fake news

Paulus gav oss en oppskrift mot fake news. OK, fake news er et nytt begrep, men driveren bak er gammel. Det er løgnen.

Løgnen er like gammel som nedskrevet historie. Allerede i innledningen til Første Mosebok, i skapelsesfortellingene, møter vi løgnen.

«Har Gud virkelig sagt,» spør slangen, før han fortsetter med et nei.

Slangen — Satan — vet da meget godt at sannheten er en annen enn den han har servert menneskene. Men løgnen kommer likevel fra Slangen.

Løgn har gode kår nå. Med sosiale medier er det lettere å lyve enn noen sinne. Men det begynte ikke her.

Jeg nevnte skapelsesfortellingene. De kan du lese i «Gud skaper verden», (1Mos 1:1-2:4) «Mennesket i Guds hage» (1Mos 2:4-25) og «Syndefallet». (1Mos 3:1-24)

Jeg nevnte altså Paulus. Han kommer jeg tilbake om et minutt. Men la oss bare gå til bokas storhetstid. 1800-tallet.

Den amerikanske forfatteren Mark Twain tillegges ofte et sitat:

«En løgn kan reise halve jorda rundt på den tida det tar sannheten å knytte skoene.»

Mark Twain er kjent for slike romaner som «Tom Sawyer» og «Huckleberry Finn». Har du ikke lest dem som barn, har du neppe lest.

Det er mye som tyder på at Twain aldri sa disse ordene. Vi finner dem nemlig ikke igjen i noen av hans tekster, eller i intervjuer som faktisk ble gjort med ham. Nettopp dette understreker på en ironisk måte hvor sant utsagnet faktisk er.

«En løgn kan reise halve jorda rundt på den tida det tar sannheten å knytte skoene.»

Men det var Paulus. Ta en prat direkte med den det gjelder, sa Paulus. Vi var inne på det helt i starten. To eller tre vitner.

Det var Jesus som Paulus tenkte på da han snakket om to og tre vitner i 2 Korinterbrev 13:1-2.

Jesus snakket om det samme i teksten «Når en bror synder» i Matteus. Du finner teksten i Matt 18:15-35. Du kan gjøre som de troende i Berøa og slå opp hjemme.

Jakob, Jesu bror, advarte mot tungens makt. I Jakob 3:1-12 har teksten overskriften «Tungen er en ild». Tenk det, du.

Dere som laster ned prekennotatet, skal få tre lenker til:

Vi er ferdige.

Hvem vinner presidentvalget i USA?

Jeg aner ikke!

I don’t know!

¡No lo sé!

Jeg har i dag forsøkt å gi deg verktøy for å lære å lese profetene selv. Å skjønne profetene selv. Å kjenne lusa på ganga.

Eller, som Jesus villa ha sagt:

«Kjenne treet på fruktene.»

Jesus snakket om falske profeter i Bergprekenen. Slå opp når du kommer hjem. Matt 7:15-20.

Eller, vi kan lese Jesu ord sammen.

Falske profeter

15 «Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. 16 På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler? 17 Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. 18 Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. 19 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden. 20 Derfor skal dere kjenne dem på fruktene.» (Matt 7:15-20)

Amen.

UT og TJEN Herren med stor GLEDE og stor FRIMODIGHET!

LIK og KOMMENTÉR >> Denne saken kan du like, dele og diskutere videre på Facebook. Klikk her.

Hør månedenes nedlasting her: Kong Kyros i Det hvite hus (42:39)

Victor Skimmeland tok teologi og jobba i kirke, misjon og bistand. Han blogger på preacher.no. Copyright 2020 © Victor Skimmeland er Preacher.no. Alle rettigheter reservert. Tekstene er ment til allmenn nytte og glede. Ikke-kommersiell bruk er OK om du oppgir fullstendig kilde. Annen bruk? Spør meg.