Seks ting som fikk Jesus til å klikke i vinkel

«Milde Jesus» blei flere ganger til «ville Jesus». Da var det rimelig «klar melding ut!»

MANDAKT | preacher.no | Victor Skimmeland | 2. oktober 2017

Dagens MANDAKT er til kristne. Kaller du deg ikke en kristen, er du velkommen til å lese, men – dette er IKKE beregna på deg.

Bibelen sier: «Blir dere sinte, så synd ikke!» (Ef. 4:26) Jesus blei sinna mange ganger. Jesus synda ikke, men han blei altså sinna. Det jeg deler i dag, handler om sinne. En advarsel til deg med en gang:

IKKE bruk det jeg skriver nå som unnskyldning til å bli sinna sjæl. Blir du sinna, kan du gjerne si unnskyld. Det er nok oftest på sin plass, tenker jeg vi sier.

[read more=”Les hele MANDAKTen” less=”Les mindre”]

Jesus viste et rettferdig sinne – en vrede – ved mange anledninger. Han hadde altså grunn til å bli sinna. Det var mye å ta tak i. Urettferdighet, skinnhellighet, dømmesyke og mye mer var ting han reagerte på. Med god grunn. Ved viktige korsveier ser vi en rasende Jesus som ikke likner så mye på den snille og rolige hippien vi kjenner fra søndagsskolen eller prestens monotone messing.

Det her er ikke noe du kan gjemme deg bak. Som at…

   «Jesus got angry. Be like Jesus.»

…lissom.

Bibelen sier altså at «blir dere sinte, så synd ikke». Men her skal du få seks eksempler på at Jesus ikke bare er kos og klem, men også rettferdig og hellig vrede.

1. Hykleri

Jesus la ikke fingrene i mellom når han tok oppgjør med de som så gudfryktige ut på utsida, men som hadde hjerter langt borte fra Gud, for å si det mildt. En gang han snakka til en stor forsamling, sa han blant annet dette:

«3 Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? 4 Eller hvordan kan du si til din bror: ‘La meg ta flisen ut av øyet ditt’ når det er en bjelke i ditt eget øye? 5 Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye!» (Fra Bergprekenen, i Matteus 7:3-5)

Poenget til Jesus er klart. Før vi anklager andre, må vi først ta en kikk på oss sjæl. Deretter kan det gå an å snakke med andre. Men altså med en tone som ikke glemmer hvem vi sjæl er.

2. Grådighet

Ingenting var mer karakteristisk for Jesu raseri enn da han storma inn i templet og jaga pengevekslerne ut. Å bruke kjerka som middel til økonomisk vinning, i stedet for å bygge åndelige verdier i menneskene, viser tydelig at folka var mest opptatt av penger. Kjærlighet til penger!

Jesus så pengevekslernes hjerter og visste godt at de slett ikke var i templet for å søke Gud, men heller tjene penger på de som ville ofre noe til Gud. Den gang ofret de ikke bare penger i kollekten, men også dyr og mat.

Du finner hele historien i Johannes 2:13-16. Jesus kom rett fra bryllupsfest i Kana, les Johannes 2:1-12. Der gjorde han sitt første mirakel og lagde noen hundre liter vin til bryllupsfesten. Nå reiste han opp til templet og rydda det for kommers.

3. Likegyldighet

Jesus tålte ikke likegyldighet – eller lunkenhet, om du vil. Jesus krevde at folk tok parti. Hjemmesitterne var ikke på Jesu parti, og det gjaldt å hoppe ned fra gjerdet når Jesus nærma seg. Jesus ville at folk skulle være brennende engasjerte, både i sitt åndelige liv og det praktiske, hverdagslige.

15 Jeg vet om dine gjerninger – du er verken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm! 16 Men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn. (Åpenbaringsboken 3:15-16)

Det var skarpe ord. Ingen tvil om det. Til deg som leser nå og er kristen – dette står altså i Johannes Åpenbaring, som er et skrift først og fremst sendt til menigheten, ikke til verden utafor – Jesus forventer at en kristen engasjerer seg. Lunken likegyldighet viser at en troende ikke er villig til å omsette ordene i praksis. Til de som burde vite bedre, de kristne, er Jesus helt klar. Lunkent, stillestående vann, er ikke til å drikke. Derfor spytter han det ut.

4. Harde hjerter

I Markus 3:5 handler Jesus. Det står: «Da så han på dem som sto omkring, harm og bedrøvet over at de hadde så harde hjerter, og sa til mannen: ‘Rekk fram hånden!’»

I stedet for å ta den nødvendige praten om Guds kraft og helbredelse, blir tilskuerne sinna fordi Jesus helbreder på helligdagen. Søndagen! Unnskyld, sabbaten.

Det er sånn som vi kristne har lært å kalle «loviskhet», men ofte glemmer sjæl.

Jesus hadde bare en mening om dette: Omvend dere fra deres harde hjerter. Bli kjent med lovens ånd, ikke bare dens bokstav.

5. Arroganse

Jeg kunne selvfølgelig skrivi at Jesus hata overlegne mennesker, men Jesus hata aldri noen. Overlegenhet – arroganse – tålte han derimot ikke.

De skriftlærde og fariseerne – stort sett prestene på Jesu tid – fikk gjennomgå av Jesus gang på gang. Jesus sa at de stilte åndelige krav til folket som de ikke engang gadd å følge sjæl.

«Ve dere lovkyndige også! Dere lesser på folk byrder som ikke er til å bære, men selv rører dere dem ikke med en finger.» (Lukas 11:46 osv.)

Gud forventer mer av oss som kaller seg hans tjenere, enn av folk flest. Faktisk. Derfor reagerte Jesus som han gjorde når han møtte fariseere og skriftlærde. Igjen og igjen.

6. Stolthet

Jeg kunne brukt ordet «selvrettferdighet», men jeg tror selvrettferdigheten handler mest om åndelig stolthet. Vi blir lett litt stolte av hva vi har prestert. Derfor denne, siste overskriften.

Tenåringen jeg har hjemme, kunne sagt at Jesus «klikka i vinkel». Jesus ville ikke at vi skulle gjøre vår gudstjeneste foran en haug med tilskuere. Bønn, faste og gaver, eller tiende, skulle gjøres i stillhet (Lukas 18:10-12 osv.). Jesus snakker til menigheten, til de som tjener Gud. Til deg og meg, kan du si.

Åndelig stolthet tetter rørene i Guds rike og hindrer at Guds kraft flyter dit den skal, også i vårt eget liv. Ikke fordi Gud ikke kan, men fordi han respekterer vår frie vilje. Han tar vårt nei for et nei, også når nei er svaret vi gir til Ham.

Men la deg ikke lure til å tro at Jesus synes det er greit. Han lot de skinnhellige fariseerne få gjennomgå. Hvorfor skulle det gå så mye bedre for oss?

Mandagens bønn

Det er greit å be Jesus om tilgivelse. Det får vi. La oss sette i gang.

Kjære Jesus,

tilgi meg for at jeg har …

(OK, siden du er kristen, regner jeg med at du kan be allerede. Fyll inn det som passer og som du synes gjelder deg sjæl).

Så fortsetter vi og takker. Jesus tilgir nemlig alt når vi ber om det. Ganske enkelt, egentlig.

(Det kalles nåde.)

Takk.

Amen.

Og nå: Pust ut.


Jeg har egentlig lovt å ikke skrive på søndager. Et skikkelig lovisk løfte, ikke sant? Sannheten er at etter mange år i kirkelig tjeneste, synes jeg søndagsfri er sååå deilig. Når skulle jeg så få skrivi andaktene mine? Det måtte jo bli på mandag. Så fant jeg på MANDAKTen. Det er vignetten jeg bruker på andaktene mine. Finni på helt av meg sjæl. (Du kan godt få låne ideen, men ikke glem at det er min, da. Krediter meg, please.)

Copyright © 2017 Victor Skimmeland. Alt materiale på preacher.no som ikke er merket med annet, er fullt ut opphavsrettsbeskyttet. Kommersiell bruk av stoff fra disse sidene krever særskilt tillatelse. Ikke-kommersiell bruk tillates herved så lenge fullstendig kildehenvisning oppgis.[/read]