Når Gud setter i gang noe nytt

Er Gud begrenset til bare å gjenta det Han har gjort før? Lar Gud seg begrense av hvordan du og jeg tolker Bibelen?

MANDAKT | preacher.no | Victor Skimmeland | 19. mars 2018

I går markerte vi Marimesse — Maria budskapsdag — i Den norske kirke. Den katolske kirke gjør det samme kommende søndag. På palmesøndag.

Fortellingen om Maria som skal bli mora til Jesus, verdens Frelser, er også en fortelling om Josef, han som skulle bli pappa.

Hvordan reagerte han? Egentlig?

Vi kjenner fortellingen om engelen som kom med beskjed til Maria. Kirka har hørt den i to tusen år. Så da er det vel greit, da?

Et øyeblikk.

Det var nok ikke fullt så enkelt.

Josef ble sint


Tekstene som kirka brukte som lesetekster og prekentekst i går, handlet ikke om Josef. Ingenting for å ødelegge fortellingen om miraklet. Om Marias glede. Derfor er også en av overskriftene i tekstene «Marias lovsang».

Josef ble effektivt parkert, men han var der likevel. Og han var slett ikke fornøyd. Også Josef trengte et mirakel. Det fikk han.

Mens Lukas-evangeliet ikke nevner Josef med ett eneste ord, er Matteus opptatt av at også Josef fikk besøk av en engel. Som Maria. Også Josef fikk beskjed om at Maria skulle få barn, men han var ikke faren. Imidlertid kom ikke engelen før etter at Maria hadde blåst skandalen.

Hva gjør Josef da?

«Josef, mannen hennes, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i all stillhet», sier Bibelen. Den norske. (Matt. 1:19)
(Bibelref.)

Så kom engelen til Josef også.

Engelen var tydelig med Josef: «Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone.»
(Matt. 1:20b)

Nokså snille ord fra engelen. Kan det virkelig ha vært så vakkert?

Den norske oversettelsen er veldig forsiktig. Originalteksten er ganske mye friskere.

Det greske ordet enthymēomai er brukt for å fortelle at Josef tenkte seg om. Grundig. Ordstammen er enda sterkere. Her brukes ordet thymos som kan oversettes med vrede eller sinne. Teksten kunne altså vært «Josef kokte av sinne og ville skille seg fra henne».

Så kom engelen da Josef hadde sovnet. Jeg kan forestille meg at det hadde tatt lang tid før Josef sovna den natten. Dama var gravid, og Josef var ikke gravøren, for å si det med Fleksnes.

Josef kunne fulgt loven


Hadde Josef fulgt loven til punkt og prikke, noe vi egentlig kunne forventet fordi han var en rettskaffen mann, hadde han slept Maria etter håret ut på torget, anklaget henne for horing og fått henne steinet av de andre mannfolka i Nasaret.

En umulig tanke, sier du?

De rettferdige fariseerne kjente skriftene ut og inn. Mange kunne til og med skriftene utenat.

I kid you not, for å si det på bynynorsk.

Fariseerne brukte skriftene for å «bevise» at Jesus ikke var Guds Sønn, for de skjønte Ham ikke og kjente Ham ikke (Joh. 5:39). Senere mente de at Jesus handlet på oppdrag fra Satan selv (Matt. 12:24). Til slutt fikk fariseerne Jesus drept. Alt var i deres rett, trodde de, for det stod ikke noe om denne Jesus i Skriftene. Når — hvis — Han kom, skulle han dessuten hete Immanuel (Jes. 7:14), eller Messias (Matt. 16:16) eller noe i den duren. Det var nok av navn å plukke fra. Det var bare et problem. «Navnene» i Det gamle testamentet var ikke egennavn som vi tenker på dem, de var beskrivelser. Egenskaper som Frelseren måtte ha. Derfor ble det så mange navn.

Men Josef. Han hadde vært i sin fulle rett om han bare fulgte lovens bokstav. Gud ville det imidlertid annerledes.

Gud lar seg ikke begrense av hvordan du og jeg leser Bibelen


Noen mener at Gud ikke kan gå på tvers av det som står i Bibelen. Han hadde jo aldri latt ei jomfru bli med barn før. Profetien i Jesaja 7 var jo også uklar. Ei ung kvinne skal bli med barn, stod det i grunnteksten. Verken mer eller mindre. Sånt skjer jo hver dag.

Andre mennesker bruker de samme argumentene som Djevelen. De lar ett bibelvers slå ihjel et annet. «Guds Ord sier tydelig at…»

Så har vi nok av eksempler på mennesker som misbruker Guds ord til egen vinning. Vi så det i GT. Jesus og Paulus advarte om det samme i NT.

All slik tenkning baserer seg på vår menneskelige begrensning. Ikke alt er heller tenkt av god vilje.

En radikal tanke


Gud gjorde noe helt nytt da Jesus ble unnfanget! La meg derfor få dele en radikal tanke med deg.

Gud sluttet ikke å gjøre nye ting da siste ordene var skrevet i Det nye testamentet!

Selv om boka ble lukket.

Gud gav oss Den hellige ånd for å fortsette etter både det gamle og det nye testamentet. Vi skulle ikke bli en menighet på museum!

Hør!

Når vi begrenser den samme Gud som gjør «nye ting» (Jes. 43:19) fordi vi ikke finner eksempler i Bibelen…

Når vi begrenser den samme Gud som «gjør som Han vil» (Salme 115:3)

…så fornekter vi en Gud som ikke passer inn i vår måte å tro på.

Vi gjør Gud liten. Vi vender ryggen til mennesker som har fått andre gaver fra Gud enn de vi selv har fått.

Dét er ikke oppdraget vi har fått. Liknelsen om hvetekornet og ugresset (Matt 13:24-30) sier at vi IKKE skal rive opp det vi oppfatter som ugress, men la det stå. Om det så vokser midt i menigheten. Vi skal la Gud luke og høste.

Derfor…


La oss være forsiktige med å dømme. La oss ha et åpent sinn. La oss ha varme hjerter.

Gud gjør ting langt bortenfor det vi kan forstå. Til og med i dag.

Hva er så oppgaven vår? Det kan jo nesten virke s9m om Gud ikke trenger oss hvis vi ikke engang får lov til å luke ut noen upassende elementer her og der fra menigheten.

Dette er oppgaven: Frelse mennesker! Helbrede mennesker! Forandre verden!

Intet mindre.

Da holder det ikke lenger å gjøre det vi «alltid» har gjort. Det virker ikke lenger.

Vi trenger å gjøre noe nytt.

Vi trenger at Gud gjør noe nytt.

Så bare en bitteliten advarsel på tampen: Det er ikke alt som blir bablet i uforståelig tungetale som er Guds ord. Det er heller ikke alt som enhver selvoppnevnt apostel-profet sier som er Guds vilje. Vi skal ikke ta alt for god fisk bare fordi noen roper og skriker litt høyere enn andre.

Men! I redselen for å kjøre i grøfta har noen funnet på et annet svar som er like galt:

Å ikke kjøre i det hele tatt!

Ha en velsignet mandag. Jeg er på vei hjem fra Brüssel mens jeg skriver dette, og snart er det også påske. La oss se hva bloggen kan skrive om den.

LES MER OM MARIA BEBUDELSE:

  • 21.12.17: Sju dager i advent — dag fire.
  • 16.03.18: Maria får beskjed.

  • MANDAKTen er andakt på en mandag. Det er vignetten jeg bruker på andaktene mine. Finni på helt av meg sjæl. Du kan gjerne låne ideen, men husk at det var min. Krediter meg, please.
        Copyright © 2018 Victor Skimmeland. Alt materiale på preacher.no som ikke er merket med annet, er fullt ut opphavsrettsbeskyttet. Kommersiell bruk av stoff fra disse sidene krever særskilt tillatelse. Ikke-kommersiell bruk tillates herved så lenge fullstendig kildehenvisning oppgis.