Konfliktsøkende og konfliktskapende medier

MEDIEKRITIKK Hvem kontrollerer egentlig mediene når mediene ikke klarer å utøve nødvendig selvbeherskelse? NRK rapporterer ikke bare fra konflikten i Venstre, de dyrker den.

Enhver journalist jeg kjenner vil nekte for at journalistikken ikke alltid er objektiv. Her får du likevel et case: NRK dyrker konflikten i Venstre.

HUSK >> LIK og FØLG PREACHER.NO på FACEBOOK

Vi kan være glade for at vi ikke har statskontrollerte medier i Norge, men vi må av og til stille spørsmålet: Hvem kontrollerer mediene, om ikke staten gjør det?

Mediene selv vil umiddelbart svare at de både har Redaktørplakaten, Vær varsom-plakat og Pressens Faglig Utvalg. Her blir imidlertid bare et fåtall saker pådømt, og ingen vedtak i PFU er rettskraftige. Det er opp til mediene selv å rette seg etter dem. Norges største medieaktør, NRK, er dessuten ikke underordnet noe av dette. De har sitt eget “klageorgan”, Kringkastingsrådet.

Vi har lover som i noen grad regulerer mediene mot de mest alvorlige overtramp, men de går ofte ikke langt nok. Folk beskyttes ikke ofte nok mot seg selv når det er nødvendig. Politikere er tidvis fritt vilt. Mediene kjører gjerne sin egen, politiske agenda, selv om redaktører flest vil benekte at de driver såkalt kampanjejournalistikk. Selvfølgelig nekter de. Partiavisene ble nedlagt for flere årtier siden, og i stedet fikk vi nøytrale og objektive medier uten noen agenda. Ikke sant?

Hva kan da jeg mene, jeg som bare fusket i faget i noen år?

Vel, jeg ser igjen trekkene av en konfliktsøkende og konfliktskapende journalistikk. Denne uka har NRK gått fremst i å rulle opp konflikten i partiet Venstre. Nyheten i seg selv er ikke problematisk, annet enn for partiet Venstre, men NRK holder seg også med en kronikk-spalte som styres med hard hånd. Debattredaksjonen bestiller kronikker og replikker som passer inn i det dagsaktuelle nyhetsbildet. De venter ikke på at stoff tilfeldigvis skal ramle ned i e-post-kassa.

Denne uka har vi sett hvordan NRK dyrket konflikten i Venstre. NRK kastet ikke olje på vannet. De kastet bensin på bålet.

LES på NRK.no >> Kronikk: De sykemeldte (lenke | PDF)

LES på NRK.no >> Kronikk: Ingen ekspertise (lenke | PDF)

De to kronikkene NRK bestilte var fra to psykologer som skulle vurdere Venstre-toppenes psykiske helse. Det gikk som det måtte gå. Første kronikør angrep sykemeldingene som institutt fordi Abid Raja angivelig ikke tålte å bli kjeftet på. Andre kronikør angrep så den første. Bildevalg, ingress, tittel og mellomtitler er det NRK som står for. Antagelig også en lettere tekstredigering. Kronikørene skjønner ikke dette, så også disse formskapende detaljene angrep den andre kronikøren den første for.

Imens trakk NRK seg tilbake og lot slagsmålet fortsette.

Dette er ikke å rapportere begivenhetene mens de pågår, det er å regissere dem.

Eller, dyrke dem.

LES MER OM MEDIA >> Kristne kommentarfeltkrigere

Victor Skimmeland har blant annet studert teologi og jobba i kirke, misjon og bistand. Han blogger på preacher.no. © 2018 og alle rettigheter reservert. Tekstene er skrevet til allmenn nytte og glede, så ikke-kommersiell bruk er greit når du oppgir fullstendig kilde. Annen bruk? Spør først.

En kommentar om “Konfliktsøkende og konfliktskapende medier”

Det er stengt for kommentarer.