For Gud handler alt om tilgivelse

TANKER At Gud vil tilgi, er det ingen tvil om. Spørsmålet er om du ønsker tilgivelse.

Når kritikerne tar en «Satan» og kommer trekkende med løsrevne bibelvers som de slår i bordet for deg, avslører de ikke bare hvor lite de har skjønt. De avslører også at tilgivelse ikke er et ord de forstår. De drar et «djevelargument» uten å skjønne det selv.

Hva er et djevelargument, lurer du? Du finner det i min korte liste over nye ord jeg var først ute med å bruke.

INVITER FLERE TIL Å FØLGE OSS >> Slik inviterer du venner til å like preacher.no

Jeg skal la Bibelen snakke for seg selv. Både i Det gamle og Det nye testamentet er Guds dypeste vilje å tilgi. Alt det andre handler stort sett om menneskenes utrolige innsats for å rømme bort fra Gud. Du kan trygt si at Gud har jobba litt for å få oss i tale opp gjennom historien.

Men her er det. Ti tilfeldige bibelvers om tilgivelse. Det finnes mange, mange flere. Jeg gir bare deg et utvalg. Disse er likevel representative for hva Gud vil. Til sammen peker de på hva Gud vil.

Usikker likevel? Vel, salmisten beskrev det jeg gjør nå ganske nøyaktig. Midt i Bibelen:

«SUMMEN av ditt ord er sannhet.» (Sal 119:160a)

Det gamle testamentet

«Han gjør ikke gjengjeld for våre synder, Han lønner oss ikke etter vår skyld [..] Så langt som øst er fra vest, tar Han syndene våre bort fra oss (Sal 103:10,12)

«Dersom du, Herre, vil gjemme på synder, Herre, hvem kan da bli stående? Men hos deg er tilgivelse, så vi skal frykte deg.» (Sal 130:3-4)

«Kom, la oss gjøre opp vår sak!» sier Herren. «Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull.» (Jes 1:18)

«Jeg, jeg er den som utsletter dine lovbrudd for min skyld, og dine synder minnes jeg ikke.» (Jes 43:25)

Hvem er en Gud som du, en som tar bort skyld og tilgir synd for den resten han eier? [..] Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. (Mika 7:18-19)

Det nye testamentet

«For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske Far tilgi dere (Matt 6:14)

«’Derfor sier jeg deg: Hennes mange synder er tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite.’ Så sa han til kvinnen: ‘Syndene dine er tilgitt.’» (Luk 7:47-48)

«Angre derfor og vend om, så syndene deres blir strøket ut. Da skal det komme tider med lindring fra Herren, og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus.» (Apg 3:19-20)

«I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene.» (Ef 1:7)

«Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.» (1Joh 1:9)

Så enkelt: TILGIVELSE.

Copyright © 2019 Victor Skimmeland er preacher.no.