Kirkens motto

TANKER I det vesentlige, enhet. I det uvesentlige, frihet. I alle ting, kjærlighet.

Er dette vår kirkes leveregel?

LES >> flere korte refleksjoner fra Preacher.no videre

Fritt etter «Herrnhuterne», en pietistisk bevegelse fra 1700-tallets Tyskland, idag spredt over hele verden, kjent som «Unitas Fratrum». Copyright © 2019 Victor Skimmeland er preacher.no.