Frank Mangs

Frank Mangs

MENIGHET Jeg startet min tid som kristen i det som en gang het Misjonsforbundet. Den siste av trossamfunnets vekkelsesforkynnere het Frank Mangs. Da han døde, døde også trossamfunnets viktigste kraft til vekkelse og vekst.

Jeg skal ikke påstå at jeg kjente ham, for jeg møtte ham aldri. Jeg møtte imidlertid mange som kom til tro gjennom hans forkynnelse. Før Misjonsforbundet ble mindre misjon og mer forbund. Og idag—kirke: Misjonskirken Norge.

SPALTEN «MENIGHET» ER FØRST OG FREMST FOR INNBARKA KRISTNE. BOR DU IKKE I DEN GATA, SÅ LES GJERNE, MEN VIT HVEM DENNE VAR BEREGNA PÅ.

Klikk her for å lese mer.