Frank Mangs

MENIGHET Jeg startet min tid som kristen i det som en gang het Misjonsforbundet. Den siste av trossamfunnets vekkelsesforkynnere het Frank Mangs. Da han døde, døde også trossamfunnets viktigste kraft til vekkelse og vekst.

Jeg skal ikke påstå at jeg kjente ham, for jeg møtte ham aldri. Jeg møtte imidlertid mange som kom til tro gjennom hans forkynnelse. Før Misjonsforbundet ble mindre misjon og mer forbund. Og idag—kirke: Misjonskirken Norge.

SPALTEN «MENIGHET» ER FØRST OG FREMST FOR INNBARKA KRISTNE. BOR DU IKKE I DEN GATA, SÅ LES GJERNE, MEN VIT HVEM DENNE VAR BEREGNA PÅ.

PREACHER.no’s ukeplan har kommet til (diakonal) omsorg på ONSDAG.

Også Misjonsforbundets motto fra min ungdom er blitt polert. Synderes frelse er byttet ut med menneskers frelse.

Så dukket denne gamle boka opp. Antagelig er det et nyopptrykk fra åttitallet som jeg har etter min avdøde svigerfar, menighetslederen. Jeg tillater meg å sakse herfra til alle oss som har leder- og forkynneransvar i menighet. Ordene er skrevet av Frank Mangs. Han er en som førte tusener til tro på og etterfølgelse av Jesus i forrige århundre.

SE ET KORT YOUTUBE-OPPTAK MED FRANK MANGS LENGER NED.

«DET SVAKESTE PUNKT i Nordens kristenhet i dag er etter min mening omvendelsesforkynnelsen. Vi har tilpasset forkynnelsen til vår konsumpregende og nytelsessyke kultur. Til og med Herren og hans gaver skal pirre våre opplevelsesbehov. Folk vil ha Kristuserfaringer uten forsakelse og mystikk uten omvendelse. Og de får det også. Men Herren vil ikke la seg «bruke» på denne måten.

Jeremias ord er nå mer aktuelle enn noen gang. I Jer 3:12 talte Herren til profeten om Israel, men det gelder like mye Norden i dag:

«Gå og rop disse ordene ut mot nord: Vend om, du frafalne!» Omvendelse skapes ved loven, evangeliet og formaningene i vekselvirkning. Men ikke ved sammenblanding! Loven virker sorg, evangeliet skaper tro og formaningene oppmuntrer det nye troslivet.

HUSK >> LIK og FØLG PREACHER.NO på FACEBOOK

Vi må ikke forkynne syndsforlatelse uten omvendelse fra synd, og vi må slutte med å bruke evangeliet som plaster på syndebyller, som skulle ha vært åpnet av loven. Mange predikanter lar ikke loven få skape syndserkjennelse overhodet før de setter i gang med sitt såkalte trøste- eller terapievangelium. Samtidig må vi ikke bli skjema-predikanter som alltid forkynner synd og dom før nåden. Ofte må både Faderens kjærlighet til sine skapninger og Kristi nåde overfor syndere forkynnes for syndere før mennesker i det hele tatt er mottagelige for lovens tale. Ikke alle er umiddelbart rede til å høre en forkynnelse som avdekker deres åndelig-sjelelige sykdom. På den annen side kan en klar forkynnelse av korset og en tydelig forkynnelse av Åndens nye liv ikke bare gi trøst og livskraft. Den kan også oppleves som sterk doms- og lovforkynnelse, som gjør tilhørerne avhengige av Kristus.

I det som her er sagt, ligger et annet viktig punkt: Det er ikke nok at folk blir bedrøvet, erkjenner og bekjenner sin synd. De må også få hjelp til å oppgi sine synder, vende seg til Kristus og få Åndens kraft til å leve annerledes enn før. Uten en ny intensjon og vilje til å bryte med de synder en ber om tilgivelse for, skjer det ingen bibelsk omvendelse og dermed ingen vekkelse.

LES >> flere menighets-saker på PREACHER.no her

TIL KRISTUS! Både i kirker og bedehus prekes det i dag et slags evangelium om «Gud» og hans trøst, uten at Guds hellighet, loven, omvendelsen fra synd og det nye livet blir forkynt. Og for øvrig unngår man stort sett å nevne Jesu Kristi navn. Her trengs en fornyet helhet! Den motsatte grøft er en lovisk vekkelsesforkynnelse uten evangeliet om Jesus Kristus. Dette var en fare tidligere enn i dag. Den danske vekkelseshøvding fra forrige århundre, Wilhelm Bech, erkjente at han i begynnelsen holdt vekkelsesprekener «som ikke dugde meget. Ingen ble vakt ved dem,» sa han. Han prekte lov og formaninger uten Kristi blod og verk. Da hindrer man Herrens egentlig vilje, som er å dele ut nåde fra prekestolen.»

HERRENS EGENTLIGE VILJE ER Å DELE UT NÅDE FRA PREKESTOLEN!

Sa altså Misjonsforbundets mektige høvding og vekkelsespredikant, Frank Mangs.

Bildetekst:
VEKKELSE. Frank Mangs forkynte til vekkelse over hele Norden. Misjonsforbundet opplevde stor vekst gjennom flere tiår med hans forkynnelse. Foto: Skjermdump fra YouTube.

Se «Synd og tilgivelse» av Frank Mangs (YouTube, ca. 8 min.)
DETTE ER ELDGAMMELT STOFF, MEN TREKKER DU FRA FOR KULTUR, SITTER DU IGJEN MED EN KJERNE SOM SLÅR DEN DAG I DAG.

Victor Skimmeland har blant annet studert teologi og jobba i kirke, misjon og bistand. Han blogger på preacher.no. © 2019 og alle rettigheter reservert. Tekstene er skrevet til allmenn nytte og glede, så ikke-kommersiell bruk er greit når du oppgir fullstendig kilde. Annen bruk? Spør først.