En hyrdes dagbok

TANKER –Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe, skrev David, som både var fattig gjeter og rik konge.

>> Med PREACHER.no’s ukeplan inviterer vi LØRDAGSgjester til å bidra. Dagens refleksjon er skrevet av Ian Vik, bloggmester for PILEGRIM.net.
>> HUSK: LIK og FØLG PREACHER.NO på FACEBOOK

Herren er min hyrde,
jeg mangler ikke noe.

Han lar meg ligge i grønne enger,
han leder meg til vann der jeg finner hvile.

Han gir meg nytt liv.
Han fører meg på rettferdighets stier
for sitt navns skyld.

Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,
frykter jeg ikke noe ondt.
For du er med meg.
Din kjepp og din stav,
de trøster meg.

Dette er en av de mest kjente tekstene i Bibelen. Den er salme nummer 23 av de totalt 150. Salmen er skrevet av kong David.

Etter tradisjonen vokste David opp som gjetergutt, (1Sam 16:11, 17:20, 17:34) så det var naturlig å tilskrive ham denne salmen.

Ett vers peker seg ut. Det er «Din kjepp og din stav, de trøster meg.»

En forklaring på dette verset traff meg kraftig. En hyrdestav ble nemlig brukt ikke bare til å forsvare dyrene; den ble også brukt som en dagbok for gjeteren. Hver gang Gud på en spesiell måte grep inn i livet til gjeteren, risset han det inn i hyrdestaven. Når han senere satt på marken foran leirbålet, kanskje ensom, kanskje var livet tøft, så kunne han lese seg ned gjennom stokken og bli minnet på hva Gud hadde gjort i livet hans. Guds ord kunne gi ham trøst.

I salme Salme 103:2 skriver David:

«Min sjel lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger.»

Vi glemmer fort hva Gud har gjort i livene våre. Mange ganger tenker vi at Gud ikke hører oss. Vi føler at Gud er langt borte. Da er det godt å bli minnet om hva Han har gjort for oss tidligere.

Hva med å skaffe deg slik kjepp? En hyrdestav kan minne oss om Guds godhet.

Så trenger det ikke bokstavelig talt være en turstav. Det kan være en liten bok du noterer i. Det kan være bibelleseplanen du har kjøpt.

Ian Vik


Gjør som familien VIK,
klikk blott her og LIK
PILEGRIM.net på Facebook

Denne teksten ble først publisert på PILEGRIM.net. Alle rettigheter reservert. Copyright © 2019 Ian Vik, Pilegrim.net og Victor Skimmeland er preacher.no. Tekstene er skrevet til allmenn nytte og glede, så ikke-kommersiell bruk er greit når du oppgir fullstendig kilde. Annen bruk? Spør først.