Saueflokken

MANDAKT Hva mener dere? Dersom en mann har hundre sauer og én av dem går seg vill, lar han ikke da de nittini være igjen i fjellet og går og leter etter den som er kommet på avveier?

Evangelieteksten i Den norske kirke i går handla om den bortkomne sauen. Den siste av hundre.

Hør MANDAKTen: Saueflokken (4:43)

Klikk her for å lese MANDAKTen.