Loven om å så og høste

MEDIA Kringkastingssjef Jan Hanvold — TV Visjon Norges motsvar til NRK’s Thor Gjermund Eriksen — ble angrepet fra alle kanter etter at en pastor fra Venezuela oppfordret seerne til å sende 2020 kroner til kanalen. Det var en helt vanlig ettermiddag med fund raising. Noe mer uvanlig var predikantens løfte om å be for hver donor så corona-viruset skulle gå dem hus forbi.

Det måtte bli bråk. Så snart som NRK eller VG får snusen i noe fra Hanvolds kanal, blir det forutsigbart nok bråk.

Jan Hanvold svarte for seg i kjent stil. Pastor Erik Andreassen i Misjonskirken Betlehem i Oslo fordømte Hanvold. Hanvold svarte og kalte Andreassen for en fariseer. Så hadde vi det gående. Pastorer som fyker i synet på hverandre er alltid underholdning for utenforstående. At pastorene ikke har lært! Men det ble sirkus til folket.

Mens Hanvold selv ikke stod for koblingen mellom gaver til kanalen og beskyttelse mot corona-viruset, støttet han likevel prinsippet om at Gud velsigner den som gir. Bibelen gir han noe støtte i dette.

Så tok Hanvold det videre. Han formulerte den åndelige loven om å så og høste. Den som gir, skal få. Gir du mye, får du mer. “Loven” har bare ett problem. Det er ikke dette Bibelen lærer.

UNDER ANGREP. Jan Hanvold angripes for koblingen en pastor fra Venezuela gjorde mellom gaver til kanalen og beskyttelse mot corona-viruset.

>> HUSK: LIK og FØLG PREACHER.NO på FACEBOOK

JODA, DET ER EN SAMMENHENG mellom hva man sår og hva man kan høste. Sår du ikke, høster du ikke. Men dette er ingen åndelig metafor, det er en direkte beskrivelse for bøndene. I Det gamle testamente, i antikken og i våre dager. Så, så skal du høste. Og likevel kan du ha uår. Gresshopper. Tørke. Oversvømmelser.

At det er en sammenheng mellom det du sår og hva du høster, kan ingen nekte for. I dagligtale har vi fått uttrykk som “Sår du vind, høster du storm.”

Ideen om en direkte sammenheng mellom hva du investerer og utbyttet du kan hente ut igjen er likevel ikke bibelsk. Jovisst, Gud lover å velsigne oss. Men ikke etter noen matematisk formel.

LOV? VAR DET IKKE LOVEN som ble spikret til korset med Jesus?

Og sammenhenger? Selvfølgelig får et nytt liv i Kristus konsekvenser. Slutter du å rave rundt på fylla flere dager i uka, får du bedre helse, mer tid og overskudd, og ikke minst, mer penger til overs.

Å strekke det dithen at 2020 kroner innbetalt til TV Visjon Norge gir beskyttelse mot corona for ett av dine barnebarn, er imidlertid i overkant.

Så sa heller aldri Jan Hanvold dét.

LES OGSÅ I MEDIA:
Jakten på Jan Hanvold

LOVEN OM Å SÅ OG HØSTE ER FEIL på tre plan.

  1. Loven er død med Kristus. Nå lever vi ved og av nåden.
  2. Det er alltid lurt å så, men selv bonden kan ha uår. Og praktiske råd kan ikke alltid brukes som metaforer på andre områder.
  3. Garanti for å høste? Investeringsgaranti får du sjelden noe sted. Bibelen gir ikke garantier på økonomisk motiverte investeringer.

Hva var det som skjedde da Hanvold forsvarte ‘Loven om å så og høste’?

La meg sitere en venn, Ian Vik, som skriver under pseudonymet Pilegrimsvandrer:

Derfor blir det konflikt når den norskeste folkesjelen hører en viss kristen tv stasjon snakker om “loven om å så og høste” Dette er en gammeltestamentlig lov som ligger under den gamle pakts trelldom. Den er bygget på gjerninger. Mye av denne gjerningskristendommen har vi fått i fra USAs evangeliske tradisjon. Hadde de fulgt evangeliet slik de påstår at de gjør, så hadde de sett at den sier helt motsatt. Som det står i Gal. 5.1: “Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen.”

JESUS OPPFORDRER OSS TIL Å DELE. Paulus kodifiserer givertjenesten i menigheten. Men alt baserer seg på frivillighet. Det er ingen skatt, ingen lov. Vil du være med og bygge Guds rike, bidrar du frivillig. Gud tvinger deg ikke med noen lov. Du kan si nei, takk. Guds rike er ikke noe for deg.

Samtidig er det verdt å huske hva den svenske visesangeren Cornelis Vreeswijk sang: Du kan ingenting ta med deg dit du går.

OM DU IKKE HAR TENKT DEG TIL HIMMELEN, er det forståelig om du vil bruke alt på deg selv mens du lever.

Som et a propos, vet vi likevel at når vi først velger å gjøre godt, er det ikke alltid svaret er takknemlighet. Noen ganger er det taushet. Likegyldighet. Kanskje grådighet og krav om mer. Eller rett og slett misunnelse.

Et gammelt engelsk ordtak lyder:

No good deed shall go unpunished.
Ingen god gjerning skal forbli ustraffet.

Det er selvfølgelig en sarkastisk, men litt for ofte sann, beskrivelse av virkeligheten. Jeg så den på nytt senest i hittil siste episode av Star Trek: Picard på Amazon Prime.

Sett inn beskrivende tekst. Foto: VG NTB Scanpix.
ENGELSK ORDTAK: Et gammelt engelsk ordtak lyder: No good deed shall go unpunished. Ingen god gjerning skal forbli ustraffet. Det er selvfølgelig en sarkastisk, men litt for ofte sann, beskrivelse av virkeligheten. Jeg så den på nytt senest i foreløpig siste episode av Star Trek: Picard på Amazon Prime. Skjermdump: Amazon Prime. Brukes iht. sitatretten.

Altså, det finnes ingen fullkommen sammenheng mellom å så og høste. Loven om å så og høste er kokt i hop fra gammeltestamentlig religion for å lure våre griske hjerter til å gi mer. Så menneskelige er vi nemlig.

Det nye testamentet sier imidlertid noe annet enn Jan Hanvold:

«Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.» (2Kor 9:7)

Og om du lurte: Selv gir jeg tiende. Frivillig. Uten forventet avkastning eller utbytte. Jeg bygger Guds rike frivillig.

LIK og KOMMENTÉR >>
Denne saken kan du like, dele og diskutere videre på Facebook.

Victor Skimmeland tok teologi og jobba i kirke, misjon og bistand. Han blogger på preacher.no. Copyright 2020 © Victor Skimmeland er Preacher.no. Alle rettigheter reservert. Tekstene er ment til allmenn nytte og glede. Ikke-kommersiell bruk er OK om du oppgir fullstendig kilde. Annen bruk? Spør meg.