Akupunktur og alternativ behandling

VEIEN VIDERE — Hvis alternativ medisin hadde virket, hadde de kalt det for medisin, liker jeg å si. Med det provoserer jeg stadig en del folk. Også liberale kristne som ikke tror på forbønn, men gjerne svir av tusenlapper på alternativ behandling.

Bønn om helbredelse, derimot, har en effekt! Det skriver i hvert fall Den norske legeforening.

Dette skal du få kort denne gangen. Jeg skal heller dokumentere. Da kan du lese sjæl. Her er mine funn.

  1. Alternativ medisin gjør at kreftpasienter klarer seg dårligere.
  2. Akupunktur og tradisjonell kinesisk medisin virker ikke.
  3. Kreftpasienter med kristen tro klarer seg bedre.

1. Alternativ medisin gjør at kreftpasienter klarer seg DÅRLIGERE

Kreftpasienter som brukte alternativ behandling i tillegg til tradisjonell behandling, klarte seg DÅRLIGERE enn de som bare brukte de vanlige metodene, skriver tidsskriftet forskning.no.

WOW.

LES på FORSKNING.no >> Flere kreftpasienter døde med alternativ behandling (lenke | PDF)

2. Akupunktur og tradisjonell kinesisk medisin virker ikke

Formann Mao ønsket å gi hele Kina gratis legehjelp. Dette var så viktig for å få folkets støtte at han lovet det under kampen for kommunisme i hele Kina. Kampen ble ført som en lang borgerkrig. Under «Den lange marsjen» vant formann Mao fram som leder for kommunistpartiet. Det tok imidlertid femten år før det gamle regimet kapitulerte i 1949 og flyktet ut til øya Formosa. Øya heter i dag Taiwan og er et eget land, men Kina gjør stadig krav på det.

Medisin til folket var imidlertid ikke like lett å holde som det var å love. Tradisjonell kinesisk medisin var kommet i vanry i Kina, rett og slett fordi den ikke virket eller virket dårligere enn vestlig medisin. Kineserne ville ha det som virket. Det var formann Mao også innstilt på. Inntil han så hva det kostet.

Dermed satte han i gang enda en av sine mange kampanjer og oppgraderte den gamle folkemedisinen til folkets medisin — den patriotiske medisinen. Selv holdt han og partitoppene seg til vestlig medisin når de trengte den.

Her finner du en kort, historisk bakgrunn for akupunkturen og annen tradisjonell kinesisk medisin.

LES på SLATE.com >> Chairman Mao Invented Traditional Chinese Medicine (lenke | PDF)

3. Kreftpasienter med kristen tro har bedre prognoser

Tidsskriftet for Den norske legeforening publiserte allerede i 2000 en forskningsrapport som påviste at pasienter med et religiøst livssyn klarte seg bedre enn pasienter uten. For snart tjue år siden var religiøst synonymt med kristent.

Forskerne gjennomførte en såkalt etterundersøkelse av pasienter med Hodgkins sykdom, so er en kreftsykdom. Undersøkelsen var altså avgrenset. Man kartla religiøsitet hos kreftpasientene for å se på samspillet mellom religiøsitet og sykdomsopplevelse. I 1995 sendte forskerne ut et spørreskjema til 183 pasienter som var blitt behandlet for Hodgkins sykdom ved Radiumhospitalet. Dette var dermed pasienter som hadde overlevd.

58 pasienter hadde bedt til Gud om helbredelse. Halvparten syntes de hadde hatt støtte av sin religiøse tro i forbindelse med sykdommen. Vider var om lag halvparten (49 %) var ikke tilfreds med tilbudet om sjelesorg og pastorale tjenester under sykehusoppholdet. (I sånne tilfeller må pastorer og predikanter som jeg rykke ut.)

Studien indikerer at kreftsykdom aktiverer religiøsitet, og at religiøsitet kan bidra til mestring.

Det handler altså om håp, men ikke om et hvilket som helst håp. Ingen har påvist at tro på nisser og dverger hjelper. Det må være noen i den andre enden av troen.

LES på TIDSSKRIFTET.no >> Kreft og religiøsitet (lenke | PDF)

Copyright © 2018 Victor Skimmeland er preacher.no.

2 kommentarer om “Akupunktur og alternativ behandling”

Det er stengt for kommentarer.