Synden og menigheten

TANKER Synd! Det betyr at noe har gått i stykker. Det er ikke alltid like lett å reparere mennesker som har gått i stykker, og den eneste som alltid klarer det godt nok, er Jesus. Nettopp, Jesus.

1

Synd! Synd skaper sår. Enten det er egen synd eller konsekvensene av andres synder.

Synd! Synd er et gammelt, norsk ord. Vi finner det igjen i nynorsk dagligtale. Synd kommer av «å gå i sund».

Synd! Synd får alltid noe til å gå i stykker. Da trenger vi en reparatør. Vi har blitt flinke til å snakke om tilgivelse, helbredelse og legedom, men det er en reparatør vi trenger. Jesus er reparatør.

>> HUSK: LIK og FØLG PREACHER.NO på FACEBOOK

2

Katolikkene holder seg med sakramenter, såkalte hellige handlinger. De har hele sju av dem. Protestantene har to, dåp og nattverd.

Jeg er ingen tilhenger av «hellige handlinger» alene, for de får oss lett til å glemme at det er hjertet som er viktig, ikke en overflatisk handling. Likevel skal jeg gi katolikkene rett i et par av handlingene.

Sykesalvingen – bønnen for syke (Jak 5:14-15) – nevner jeg ikke nå. Den har jeg skrevet om mange ganger.

Skriftemålet (Jak 5:16), derimot, gir vi katolikkene for liten kred for.

Katolikkene kaller skriftemålet for botens sakrament. I dag tenker vi på bot som straff. Fartsbot! Tenk hvordan vi har klart å ødelegge det ordet. Ordet bot kommer imidlertid av verbet «å bøte», reparere, å gjøre noe helt igjen. Hvis du bøter en genser, reparerer du den. Du kan sy på en lapp på albuen på yndlingsjakka. Da bøter du den.

Det er dette menigheten er ment å være: Vi er sykehuset hvor vi tar imot syndere, for noen har «gått i sund». Så utøver vi bot, fordi vi bøter på det som gikk i stykker. Vi reparerer.

Dette er altså menigheten: Helbredelse fra de skader og den sykdom som synden har laget i deg.

>> LES OGSÅ: Synd og nåde

3

Menigheten er et feltsykehus for alle som er såret av syndens helt reelle virkninger på ånd, sjel og kropp. Feltsykehus? Ja, nettopp. Om du ikke visste det fra før, så befinner vi oss i en helt virkelig krig. Enten du har øynene åpne eller har lukket dem – så befinner du deg på en slagmark. Mennesker blir skadd i krigen.

Det var aldri meningen at du skulle flytte inn på sykehuset og bo der resten av livet ditt. Det er meningen at du skal bli frisk og komme deg ut i kampen igjen. Ikke for å drepe. For å vinne.

Menigheten er ikke et gamlehjem for veteraner som en gang for tiår siden kjempet den gode strid. Menigheten er stedet som gjør deg frisk og setter deg i stand til å komme deg ut i den gode strid igjen.

Opplever du ikke det i din egen menigheten, sa du? Da kan det være du er på feil det.

>> LES og HØR MANDAKTen: Åssen kvitter du deg med synd?

4

Av og til opplever jeg at mennesker nekter å bevege seg ut fra menigheten sin. De har nok med seg selv og sine opplevelser der inne. Selv det de fikk tak i – for seg selv, til seg selv – nekter de nå å gå ut å dele.

De er kanskje redde for å miste det lille de fikk?

Det triste er at de allerede har mistet det.

unsplash-logoJack B

Copyright © 2019 Victor Skimmeland er preacher.no.