Grunnlovsdagen

TANKER 17. mai. Grunnlovsdagen. Der mange land feirer sin uavhengighet, feirer vi i Norge grunnloven.

Grunnloven er på sett og vis det motsatte av uavhengighet. Grunnloven ble skrevet som en avhengighet. Først til Gud. Så til lov og orden. Først da kunne vi få virkelig frihet, syntes budskapet fra Eidsvollmennene å være.

Hipp, hipp, hurra!

Gratulerer med grunnlovsdagen, Norge.

>> READ IN ENGLISH | LES PÅ NORSK

Copyright © 2019 Victor Skimmeland er preacher.no.