Den gode hyrden som ble borte

POESI Når skal jeg legge ut et dikt om den gode hyrde eller den bortkomne sauen? Det må jo finne sted omtrent samtidig med at teksten brukes i Den norske kirke, tenkte jeg. Det viste seg å ikke være så lett å få til.

Til tross for at Bibelselskapet har lagt alle tekstene tilgjengelige på sine nettsider, er de ikke enkle å søke i. Jeg fant rett og slett ikke fram.

Bildetekst:
ORDETS MANN. Min venn Harald Hauge er sokneprest på Røros og glad i Ordet. Samt ordet. I tillegg til Bibelen har han en spesiell kjærlighet for Johan Falkberget, som du ser i bakgrunnen. Foto: Nils Kåre Nesvold.

HUSK >> LIK og FØLG PREACHER.NO på FACEBOOK

Jeg fant ikke ut når Den norske kirke skulle bruke en tekst om en bortkommet sau. Ikke bare sauen, men også teksten var bortkommen.

Det var jul da problemet oppstod, og jeg holdt på å redigere salmen jeg hadde fått fra Ingar Clausen

Da kontaktet jeg min venn, soknepresten på Røros og tidligere reisekamerat med Kirkens Nødhjelp til Palestina og Israel: Harald Hauge.

Han gravde, og som vanlig fikk jeg en lang forklaring. (I likhet med meg liker han av og til å fatte seg i langhet. På den annen side får jeg alltid gode og grundige svar.) Harald skrev:

«Heisann! Fortsatt god jul, forresten!»

(Ingen skrivefeil, nei. Han skrev «god jul», ikke «god juli.» Så lenge siden er det siden jeg spurte, helt tilbake ved årsskiftet!)

«Jeg har foreløpig bare forholdt meg til evangelietekstene som kan være aktuelle, altså lignelsen om den ene sauen og de nittini (Matt 18/Luk 15),» fortsatte Harald prest.

«Dessuten har jeg sjekka mot den såkalte Den gode hyrdes søndag, det er 3. søndag i påsketiden, hvor Joh 10:11ff er sentral perikope, blant annet. Her er det jeg finner:

Matt 18:12-18 er evangelietekst på 5. søndag i treenighetstiden (3. rekke). Tematikken denne søndagen er knyttet til kontrasten mellom det som er akseptert og det som er forkastet, jf. binde- og løsemakten (og falske veileder/profeter) som også tematiseres i noen av tekstene. Her er med andre ord slutten på Matt 18-perikopen om hva man skal gjøre når en bror synder mot deg minst like sentral som lignelsen om den bortkomne sauen. Men den leses nå denne dagen, i hvert fall.

Luk 15:1-10 er evangelietekst på 7. søndag i treenighetstiden (1. rekke). Denne søndagen er tematikken knyttet til det å se den bortkomne eller fortapte. Andre rekke handler som Sakkeus, og tredje rekke om kvinnen som rørte ved Jesu kappe.

Luk 15:1-10 er også mulig å velge som fortellingstekst på 17. mai(!)

Joh 10:11-18 er evangelium på 3. søndag i påsketiden (1. rekke). Under lesningene for 1. rekke på denne søndagen finner vi også Esek 34:11-16 hvor Gud proklamerer at han selv skal gjete sauene og lete etter dem og samle dem. Esek 34:23-31 som også tar opp noen av disse temaene er GT-tekst i 2. rekke, mens Salme 23 er lesetekst i 3. rekke.

Kirkeåret 2018/2019 er et 3. rekke-år.

I sum: Det KAN HENDE at Luk 15:1-10 leses i noen kirker på 17. mai. Men den neste søndagen jeg kan si helt sikkert at motivet om «den gode gjeteren som leter etter en tapt sau» kommer til å bli lest, må bli 5. søndag i treenighetstiden 2019, altså 14. juli(!). Så vet du det. ?»

For å gjøre en lang historie kort: Det måtte bli 14. juli!

Langhelgen på PREACHER.no ser dermed sånn ut:

  1. juli: Den gode hyrden som ble borte.
  2. juli: «Sau nr. 100» Salme av Ingar Clausen og Per Marthin Lund Klausen.
  3. juli: Evangelieteksten for femte søndag i treenighetstiden i Den norske kirke.
  4. juli: Saueflokken (MANDAKTen)

NB: Disse lenkene fungerer først fra oppgitt dato!

LES >> mer poesi på Preacher.no

Copyright © 2019 Victor Skimmeland er preacher.no.