Statsborgerskap

AKTUELT Selvfølgelig vil vi ikke ha terrorister i Norge. Verken islamister fra Langtvekkistan eller tidligere Frp’ere fra Oslo Vest. Men denne jenta er grunnen til at politikerne IKKE må få ta fra oss statsborgerskap og pass som de selv vil.

Da jeg så utspillet fra en statsråd i harnisk over at hun og departementet ikke fikk bestemme hvem som mister statsborgerskapet, visste jeg at dette var min kamp. Jeg har nemlig kjempet den før. Kampen er dessverre ikke mindre viktig nå. På tross av «beklagelsen» som nettopp kom på TV – etter mye motstand.

Jeg blir alltid syk når jeg får en ny, forebyggende behandling mot framtidig kreft. Jeg blir satt ut av spill, og jeg klarer ikke prestere stort i noen dager. Denne kampen tar jeg like fullt.

FØLG OSS på FACEBOOK

Statsråden beklaget at utspillet såret mange fra arbeiderbevegelsen. Hun beklaget ikke realiteten i utspillet — nemlig at hun ikke stoler på domstolene og derfor vil at et politikerstyrt departement skal bestemme hvem som får beholde statsborgerskap og pass.

Tenkt framstilling av en politiker som både vil regjere og dømme. Forrige gang det var slik i Norge, var under den tyske okkupasjonen. Bilde: Wikimedia Commons.

PARTIET SOM BARE NOEN DAGER FØR hadde beordret politiet til aksjon mot kirkeasylanter i ei kirke på Vestlandet bruker argumentene som det passer. Sedvanebestemt kirkeasyl har vi hatt siden det gamle testamentet. Opp gjennom Norges kristne historie har vi også hatt kirkeasyl. I 1993 ble kirkeasylet satt på papiret av daværende justisminister Faremo. Dette kirkeasylet er ett av regjeringspartiene nå uenig i, og dermed tok politiet seg inn i en frikirke på Fitjar og hentet en afghansk familie. Ministeren forsvarte avgjørelsen.


Vil du være venn med oss? Klikk her, og trykk deretter LIK og FØLG på Facebook-sida du får opp!

Så fikk ministeren flertallet i Stortinget med seg på en ny praksis knyttet til behandlingen av hjemvendte fremmedkrigere. De kan miste norsk statsborgerskap om de har to. Bare spørsmålet om hvem som skal oppheve statsborgerskapet og inndra passet fikk hun ikke flertallet med på. Flertallet sa ja til inndragelse av statsborgerskap, men domstolene skulle gjøre det. Partiet som bestyrer det aktuelle departementet, stoler imidlertid ikke på domstolene og ville gjøre jobben selv.

Problemet ved å la departementet bestemme hvem som mister passet, og ikke domstolene, er at det er farlig for rettsikkerheten. Departementet har misbrukt tilliten før. I 2016 sendte justisdepartementet ut ny politiinstruks. Nordmenn født i utlandet måtte sjekkes på nytt. De som var født i en lang rekke land i tredje verden skulle ikke få nytt pass når det de hadde utløp.

Jenta til høyre var plutselig ikke norsk likevel og ble fratatt sine statsborgerlige rettigheter av en politiker fra FrP. Foto: Privat.

MIN DATTER BLE FØDT I COLOMBIA av norske foreldre. Tidlig i 2017 fikk hun ikke fornyet passet sitt, etter at hun hadde hatt norsk pass tre ganger tidligere. Min datter ble fratatt passet og fulle, statsborgerlige rettigheter. Politiet viste til et skriv fra departementet, men oss det gjaldt var ikke informert. Passet ble inndratt i skranken hos politiet og klippet i stykker.

Etter mye om og men kranglet jeg meg til reisedokument for min datter, men uten fødested og med kort løpetid. Etter tre runder med innsending av nye søknader med dokumentasjon — og stadig nye avslag — fikk jeg beskjed om å reise til Colombia og skaffe nye, originale papirer, autentisere dem hos colombiansk notarius publicus og UD, registrere dem i Haag-databasen og så søke på nytt. Folkeregisteret hadde fått originale papirer allerede ved fødselen, og vi fikk personnummer og pass. Etter hvert. Nå trodde ikke ministeren at min datter var norsk lenger. Politi og folkeregister hadde fått beskjed om å underkjenne hennes identitetspapirer.

Jeg gjorde alt jeg fikk beskjed om. Jeg lærte også en ting til: Ministre kan du ikke stole på.

DERFOR SKAL IKKE departementet ta fra noen norsk borger papirene. Det skal BARE domstolene kunne bestemme.

BARE domstolene skal dømme norske borgere. Ikke politikere. Selv terroristen og tidligere Frp’er Anders Behring Breivik har bedre rettsvern enn min datter en stund hadde. Hun ble i praksis gjort statsløs av en politikers dekret.

MAKTFORDELINGSPRINSIPPET er en ufullkommen oppfinnelse, men antagelig det lureste vi har gjort i vårt moderne demokrati. Det hindrer at noen får for stor makt. Maktfordelingsprinsippet sørger for balanse mellom våre tre statsmakter: Storting, Regjering og Domstoler.

En av denne regjeringens blodfans skrev ganske skarpt til meg på Facebook for noen dager siden (han slettet senere kommentaren): «Jeg stoler ikke på knehønene i domstolene!»

Jeg svarte med et spørsmål: «Men er det ikke nettopp derfor bedre om en knehøne i domstolene passer på en annen knehøne i departementet, så gjør ingen av knehønene skade?»

Da ble kommentaren slettet.

Vi har nemlig ikke maktfordeling fordi vi har så mye tillit til hverandre. Vi har det fordi vi ikke kan stole på hverandre!

Det er på grunn av min datter at vi ikke skal la politikere være dommere i Norge. De har vist hva de er i stand til når de får lov til å bestemme hvem som er norsk nok eller ikke.

ANDREA FIKK NYTT PASS i slutten av juli i fjor. Det tok litt under et halvt år.

TIDLIGERE INNLEGG OM HVORFOR POLITIKERE IKKE SKAL BESTEMME STATSBORGERSKAP LESER DU HER:

 • 03.03.17: Statsrasisme.
 • 11.03.17: Statsrasisme II.
 • 30.07.17: Fødested i passet.

 • Victor Skimmeland har blant annet studert teologi og jobba i kirke og misjon. Han blogger på preacher.no.
      Copyright © 2018 Victor Skimmeland. Alt materiale som ikke er merka med annet, er fullt ut opphavsrettsbeskytta. Kommersiell bruk av stoff fra disse sidene må ha særskilt tillatelse. Spør meg. Ikke-kommersiell bruk er greit uten at du spør først. Hvis du oppgir full kildehenvisning.

  2 kommentarer om “Statsborgerskap”

  1. En sen lørdag ligger jeg på hotellerommet i Brüssel og samler krefter til nye runder i morgen. Da finner jeg denne, gode forklaringen på maktfordelingsprinsippet i Stavanger Aftenblad: «Bak Listhaugs Facebook-påstand låg ein viktig, politisk diskusjon. Den gjeld balansen mellom å beskytta landet mot terrorisme, og å beskytta enkeltmennesket mot overgrep frå styresmaktene. Tredelinga av makt, som er nedfelt i Grunnlova, seier at Stortinget skal gi lovane, regjeringa skal utøva dei, og Domstolen skal dømma etter dei. Tredelinga er gitt for at ikkje ein part, eitt parti, ein sterk leiar, skal kunna få for stor makt. Det kan truga tryggleiken og fridommen til alle som bur i landet. Denne gongen gjaldt det korleis ein kan stoppa mulege terroristar som har dobbelt statsborgarskap.»

   https://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/i/yvKBWx/Bare-ei-Facebook-setning

  Det er stengt for kommentarer.