Det er nok, nå, Gideon

AKTUELT Både mannen min og jeg har vært betalende medlemmer i Norsk Gideon i flere år. I sommer bestemte foreningen at den skulle skjerpe inn sitt nei til kvinner som medlemmer, og de oppfordret oss til å ta konsekvensen av det. Nå har vi meldt oss ut.

De siste dagene har det igjen blåst kraftig rundt bibelutdelerne, Norsk Gideon. Etter sommerens landsmøte strammet foreningen grepet. Kvinner kan ikke være medlemmer. Selv har jeg vært betalende medlem i flere år, men nå ble jeg oppfordret til å ta konsekvensen av at kvinner ikke kan være medlem.

Da skrev mannen min og jeg brev og meldte oss ut, begge to.

Til Norsk Gideon

Vedr.: Utmelding fra Norsk Gideon

Vi viser til utsendt brev fra Gideon tidligere i høst. Her forklarer det nye styret hvordan det forventer at medlemmer nå forholder seg til årets vedtak. Blant annet skriver styret:

«Dette (kvinnesynet) må være retningsgivende for medlemmene. Så har vi også forståelse for at noen ikke kan identifisere seg med, eller finner seg til rette i en slik organisasjon. Da er det naturlig at de søker å tjene Gud i andre sammenhenger.» (Våre uthevinger.)

Etter nøye vurdering kommer vi til at styret her kommuniserer at uenighet om kvinners posisjon ikke kan aksepteres. Det er trist. Som ektepar har vi vært medlemmer i flere år, men uenige i at kvinner ikke får være medlemmer. Siden styret her klargjør at kun mannen i paret får være med videre, altså at kone som har vært medlem i en årrekke ikke lenger er velkommen, velger vi begge å melde oss ut.

Vi har registrert at andre nasjonale foreninger har sluppet til kvinner, selv om de mister fullt medlemsskap i Gideon International. De har likevel fått lov til å fortsette med en tilknytning til hovedkontoret i USA. De har også kunnet fortsette bibelarbeidet lokalt.

Selv velger vi nå å fortsette vårt engasjement for bibelspredning som faste givere til Bibelselskapet.

Vi vedlegger kvittering for innbetalt 2018-kontingent for begge to, så finner dere oss lettere i medlemslisten.

Vi ber samtidig om at dere ikke sender post og innsamlingsbrev i framtida.

Med vennlig hilsen,
Kathrine og Victor Skimmeland

LES >> Gideon åpner ikke for kvinner (Dagen)
LES >> Går i protest mot at kvinner ikke slipper til (Dagen)
LES >> Derfor forlater vi Gideon (Dagen)

BETALT. I vår familie betaler både kvinne og mann medlemskontingent til Norsk Gidoen, men så får vi brev om at kun menn kan fortsette som medlemmer. Skjermfoto.

Copyright © 2018 Victor Skimmeland er preacher.no.

En kommentar om “Det er nok, nå, Gideon”

 1. Kjære Victor og Kathrine.
  Takk for deres ærlighet og tilbakemelding til oss. Dette gir oss anledning til å rette opp i en misforståelse som dessverre har oppstått.

  Innledningsvis vil jeg kort fortelle at Norsk Gideon har ikke gjort noen nye vedtak, eller foretatt noen endringer i formål. Vi har ikke utelatt ektefeller til vår medlemmer, og det er rett å si at vi heller ønsker en økning i andelen ektefeller hos våre medlemmer.
  Jeg ser at dere er registrert som Venner av Gideon og at dere har stått trofast hos oss siden 2010. Dette er vi veldig takknemlig for. Venner av Gideon er våre viktigste bønne og støttepartnere for at vi kan opprettholde vår arbeid. Alle som vil, kan være venner av Gideon, både menn og kvinner er likestilt her. Dette kommer vi til å fortsette med.
  Ut fra ovenstående kan det virke som dere er blitt informert feil, og på vegne av Gideon må jeg på det sterkeste beklage dette.

  Jeg ønsker også å informere nærmere hva som skjedde på Landsmøtet i Juni og hvem Gideon er som organisasjon.

  Hva skjedde på Landsmøtet:
  Det ble bestemt av det gamle styret, at det på landsmøtet skulle holdes to innledningsforedrag ved representanter fra hver side, som skulle legge frem sine respektive syn på Norsk Gideons forhold til TGI. Deretter var det åpent for debatt. I følge våre lover kunne ikke dette tas opp til avstemming dette året. Etter debatten skulle det avholdes valg til landsstyre med tydelige kandidater fra begge sider. Først var det valg på formann. Sittende nestformann stilte som kandidat for den siden som ville ha endrede medlemskriterier. Sittende formann var kandidat for de som ville ha nåværende medlemskriterier og dermed fortsatt status for Norge som nasjonalt forbund i TGI. Sistnevnte fikk mer enn 2/3 av stemmene. Ved påfølgende valg til de øvrige styreposisjoner ble det ikke fremmet forslag på kandidater fra den siden som ville ha endrede medlemskriterier.
  Utover dette var det ingen andre saker til avstemming og følgelig ingen endringer.

  Hvem er Gideon
  Gideon ble stiftet i 1899 av 3 handelsreisende menn. Deres grunnlag var da som nå, at menn må stå sammen i å oppmuntre og styrke hverandre i deres vandring med Gud og hjelpe hverandre i å være et vitne for Jesus Kristus i deres hverdag.
  I 1908 begynte den første bibelutdeling, den gang på et hotell i Montana, USA. Siden den gang og oppgjennom årene, er det kommet flere områder til for utdeling. Utplassering av bibler/nytestamenter er blitt et viktig supplement til vårt arbeid med å vinne menneske for Jesus Kristus.
  Norge ble med i Gideon først som assosiert medlem i 1952, frem til da het de Handelsreisendes kristelige forbund. (HKF)

  Vår formålsparagraf : som har vært lik i mange år:
  HAR SOM ENESTE FORMÅL “å vinne andre for Herren Jesus Kristus” gjennom:
  a) forretningsmenn og menn med ulike profesjoner, som står sammen i tjenesten,
  b) personlig vitnesbyrd og personlig tjeneste utført av hvert enkelt medlem
  c) utplassering av Bibelen – Guds hellige ord – eller deler av denne, på hoteller,
  sykhus, skoler, institusjoner og gjennom utdeling til personlig bruk.)

  I mange år (spesielt i Norge) har Gideon blitt sett på som en ren bibel distribusjonsorganisasjon og det er blitt sett lite på grunnlaget for hvem vi er og hvorfor. Vi tror fortsatt at det er viktig at menn står sammen og oppmuntres til vitnetjeneste og utplassering av skriften på viktige områder hvor Guds ord ikke har fått sin naturlige plass. Hadde Gideon vært en ren bibelmisjon, så ville utelukkelse av kvinner vært merkelig, så også begrensingen av utdelingsområder, men her er det viktig å skille på Hvem Gideon er og ikke bare hva vi gjør.

  Vi tror også at i tiden vi lever nå, at det fortsatt er viktig at menn kan bli ansvarlig gjort i å opptre som redelige menn i vårt arbeid, i fritid, i menigheten og i familien, at vi kan være åndelige forbilder her. Dette er på samme måte som f.eks. organisasjonen «Kvinner i Nettverk» står sammen som kvinner. Det finnes også flere slike organisasjoner som er forbeholdt menn eller kvinner uten at dette er blitt sett på som diskriminerende. Alle har fått sin unike plass i Guds vingård.
  Gideon er også en unik organisasjon i så henseende der våre ektefeller inviteres med i arbeidet som en integrert del og kan være med å oppmuntre og be for sin mann i vitnetjeneste og at hun selv oppmuntres til vitnetjeneste og utdeling på viktige områder. Damearbeidet går under navnet Auxilliary internasjonalt, som har betydningen å være støttende, hjelpende og supplementer.

  Andre nasjonale forbund.
  The Gideons International består av 13 nasjonale forbund og 187 land som er avhengig av støtte.
  I Juni i år hadde Storbritannia og Sverige avstemming på deres nye lovforslag. Begge land stemte for et nytt lovforslag som vil føre til at de går ut av The Gideons International. Begge land vil da opprette egne uavhengige forbund og skifte navn. De har etter dette ingen tilknytning til TGI. Canada forlot TGI i 2011.

  Vi tror
  Vi tror fortsatt på Guds velsignelse for vårt arbeid i denne muligheten som han har gitt oss. Vi tror at Gud fortsatt trenger egne grupper får å nå inn i de forskjellige arenaer og at vi i sammen med en stor Internasjonal organisasjon kan være med å bidra til at mennesker rundt i verden blir kjent med Jesus som deres frelser.
  Vårt formål står fortsatt fast: Å vinne mennesker for Jesus Kristus!

  Jeg håper dette kan være noe oppklarende for dere og kanskje dere fortsatt vil tenke gjennom om dere ønsker å avslutte deres engasjement? Uansett står vi sammen som Kristne og ønsker å se mennesker komme til frelse.
  Skulle dere ha spørsmål om rent medlemskap, så ta gjerne kontakt.

  Med ønske om Guds velsignelse.

  Terje Fauske
  National Executive Director/Generalsekretær
  Norsk Gideon

Det er stengt for kommentarer.